• Whitepapers zij-instroom & werving

  Vind hieronder de whitepapers die CrossOver heeft ontwikkeld in onderzoek naar zij-instroom in de techniek.

  De betekenis van zij-instroom voor technische bedrijven

  In deze whitepaper door House of Skills en CrossOver staat het commitment voor een technisch bedrijf om met de skillsbenadering en zij-instromers aan de slag te gaan centraal.

  Innovatieve manieren van werven en opleiden

  CrossOver heeft met MKB-ondernemers in de techniek en bouw aan innovatieve manieren van werven en opleiden gewerkt. Lees de lessen uit het programma en onze aanbevelingen aan de branche.

  Knelpunten programma's van PPS'en in de techniek

  Wat zijn de knelpunten in de programma's die worden opgetuigd door PPS'en in de technische sector? En hoe zorgen we voor meer werkzoekenden die duurzaam instromen in techniek?

  Technische werkgevers over skillsgerichte arbeidsmarkt

  In opdracht van het MRA-bureau heeft CrossOver meer werkgevers in de techniek en bouw proberen te betrekken bij de transitie naar een skillsgerichte arbeidsmarkt. Wat beweegt werkgevers hierbij?

  Transitie naar skillsgerichte arbeidsmarkt

  De uitdaging van het tekort aan technici biedt ook kansen voor werkzoekenden/werknemers. Hoe kan de skillsbenadering bijdragen aan goede loopbaanpaden richting de techniek en bouw?

  Initiatieven voor zij-instroom in de techniek

  In opdracht van House of Skills werden 19 initiatieven in MRA ondervraagd, die zich richten op het bewegen van zij-instromers richting werk in techniek. Vind geleerde lessen in deze whitepaper.

  Kansen ontwikkeling technici

  De huidige technische vakmensen willen zeker leren, maar dit moeten werkgevers wel op de juiste manier aanpakken en stimuleren. Benieuwd naar de 5 grootste kansen om technici te ontwikkelen?

  Binden & boeien

  Het binden en boeien van technische vakmensen is superbelangrijk voor bedrijven en de grote technische opgaven in Nederland. Benieuwd naar de belangrijkste obstakels?

  Werving van technici

  Werven van technische vakmensen is cruciaal voor bedrijven en de maatschappij. Hoe zorgen bedrijven voor voldoende slimme handen om al het werk te doen, o.a. om de energietransitie te realiseren?

 • Schrijf je in voor toekomstige whitepapers

  Zo ontvang jij de whitepapers voortaan meteen in je mailbox.