• FAQ

  1. CrossOver is een intersectoraal programma. Kunnen jullie dit verder onderbouwen?

  2. Wat kan CrossOver ons als bedrijf opleveren? Kunnen jullie de drie pijlers verder toelichten?

  3. CrossOver merkt op dat organisaties vaak tegen soortgelijke problemen aanlopen. Kunnen jullie een paar voorbeelden geven?
  4. Waarin zijn de aangeboden workshops onderscheidend t.o.v. andere opleidingsinstituten?

  5. Wat zou de rol van HR kunnen zijn? Welke meerwaarde gaat het ons als HR opleveren?

  6. Waarom zouden wij onze medewerkers aanmelden voor een CrossOver project?

  1. CrossOver is een intersectoraal programma. Kunnen jullie dit verder onderbouwen?

  De missie van CrossOver is om mensen van verschillende organisaties binnen dezelfde sector (utility- en energiesector) te verbinden, om van elkaar te leren en om kennis te delen over gezamenlijke inhoudelijke uitdagingen. Samen werken we toe naar een situatie waarin op grotere schaal kennis wordt uitgewisseld tussen organisaties binnen dezelfde sector en waarin ruimte is voor innovatie. Op deze manier stimuleren we naast kennisdeling over een inhoudelijk vraagstuk het bouwen van een duurzaam netwerk en de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers.

   

  CrossOver levert drie dingen op: kennisdeling, netwerk en persoonlijke ontwikkeling. Dit versterkt elkaar:

  • Kennisdeling gaat sneller in een netwerk met mensen met wie je samen aan de slag gaat 
  • Je persoonlijk ontwikkelen kan het beste door met een diverse groep te werken aan inhoudelijke uitdagingen. Je leert door te doen. 
  • Het netwerk beklijft het beste als mensen duurzaam met elkaar samengewerkt hebben, van elkaar hebben geleerd en samen nieuwe inzichten hebben opgedaan. 

  2. Wat kan CrossOver ons als bedrijf opleveren? Kunnen jullie de drie pijlers van CrossOver verder toelichten?

  Netwerk

  Het netwerk is 1 van de drie kerndoelen van CrossOver, zo hebben meer dan 200 deelnemers meer dan 10.000+ verbinden gemaakt. Hiernaast zijn er nog twee belangrijke andere doelen, de persoonlijke ontwikkeling en kennisdeling.

   

  Persoonlijke ontwikkeling

  De technici gaan tijdens de TechCrossOver aan de slag met een uitdagend vraagstuk voor hun sector. Dit doen ze door middel van gestructureerde brainstorms en het testen van de oplossing door middel van de lean start-up methode (snel de oplossing testen in hun organisatie met weinig middelen). Het aan de slag gaan met dergelijk vraagstuk is iets wat technici in hun dagelijkse werk niet snel doen, daarom verbreedt het hun blikveld. Daarnaast is CrossOver een mogelijkheid voor hen om zichzelf aan de organisatie te laten zien, zoals Loyd aangeeft (Evides, deelnemer TechCrossOver):

   

  ‘CrossOver heeft mij heel veel gebracht, naast een leuke tijd heeft het mijn loopbaan ook ten goede gedaan. Ik ben binnen een jaar wijkbeheerder geworden en nu is de kans weer groot dat ik een hogere functie mag gaan bekleden. Ik heb mezelf door het CrossOvertraject kunnen laten zien aan mijn bedrijf. Tijdens onze eindejaarsbijeenkomst van Evides heb ik nog een presentatie gegeven over ons onderwerp, waarna monteurs na mij ook op de interne afdeling zijn gaan zitten om zo begrip te creëren voor elkaar’. 

   

  De young- en experienced professionals gaan tijdens de CrossOverAcademy aan de slag met persoonlijke ontwikkeldoelen die zij vooraf met de teamleider vaststellen. Gedurende het traject worden deze doelen gemonitord. Zij krijgen daarnaast ook speciale trainingen aangeboden gedurende het traject.

   

  Quote Marjolein (Oasen, deelnemer CrossOverAcademy):

  ‘CrossOver was voor mij een leerzaam project. Ik heb mijzelf zowel inhoudelijk kunnen ontwikkelen als meer op de relationele- en procesmatige kant.'

   

  Kennisdeling

  Doelstelling voor elk thema is dat er een concrete en geteste oplossing wordt aangeleverd aan de deelnemende bedrijven. Tijdens het traject testen de deelnemers de oplossing bij hun eigen organisatie en verbeteren de oplossing naar aanleiding van de verzamelde feedback. Op deze manier sluit de oplossing altijd goed aan bij de behoeften van de organisatie.

   

  Voorbeeld: voor het thema doorwerken tot je 67ste heeft het team een informatieve website ontworpen met vragenlijst waar technici zich kunnen oriënteren op duobanen en omscholing. Het idee is dat organisaties dit aan hun medewerkers aanbieden rondom hun 50ste (in bijvoorbeeld een voortgangsgesprek) om zo op tijd de mogelijkheden te verkennen voor duurzame inzetbaarheid. De vragen in deze lijst zijn geformuleerd in door de deelnemers na onderzoek in hun eigen organisatie, hoe zien hun collega’s die 50+ zijn de toekomst? Op welke manier werken zij prettig door tot hun 67ste? Door het gebruik van deze vragenlijst identificeer je vroegtijdig de wensen van de medewerker en kan je gezamenlijk een plan voor duurzame inzetbaarheid formuleren dat in het belang is van de monteur en de organisatie.

  3. CrossOver merkt op dat organisaties vaak tegen soortgelijke problemen aanlopen. Kunnen jullie een paar voorbeelden geven?

  Tekort aan technisch personeel

  Bedrijven hebben er allen mee te maken en juist door samen te werken kan het interessanter worden voor mensen om voor een technisch beroep te kiezen (bijvoorbeeld zij-instromers) en kunnen we samen werken aan het vergroten van de pool hiervoor.

   

  Doorwerken tot je 67ste

  Technici/monteurs voeren regelmatig fysiek zwaar werk uit. Ze kunnen dit werk vaak niet blijven doen totdat ze 67 zijn, wegens fysieke ongemakken. Risico's voor de organisatie zijn dat er een hoger verzuim ontstaat of monteurs vroegtijdig stoppen met werken. Naast dat dit de organisatie geld kost wordt de kennis van de monteur die vertrekt vaak niet goed geborgd.

   

  Assetmanagement 

  De operationele afdeling is van groot belang binnen de organisatie van assetmanagement. In de praktijk is er echter vaak weerstand om dingen op operationeel niveau anders te doen in het kader van assetmanagement (‘dit doen we al jaren zo’ of ‘weer een formulier invullen, ik ben langer bezig met administratie dan het verhelpen van de storing’). Het is van belang om de operatie te overtuigen van het nut van assetmanagement, om de doelstellingen die de organisatie stelt met betrekking tot assetmanagement te behalen.

  Waarom is kennisdeling hier relevant?
  Organisaties hebben vaak een deel van de oplossing paraat, maar door het uitwisselen van best practices en de ruimte om gezamenlijk te innoveren komen organisaties samen sneller tot een optimale oplossing (en vaak goedkoper als je het vergelijkt met de situatie dat iedereen een consultant inhuurt).

  4. Waarin zijn de aangeboden workshops onderscheidend t.o.v. andere opleidingsinstituten?

  De workshops zijn ingebed in het CrossOverprogramma, dus je past de inzichten meteen toe. Door het direct toepassen beklijft de opgedane kennis beter. Invloedvaardigheden pas je als deelnemer bijvoorbeeld toe door je oplossing te pitchen aan de juiste stakeholders. Presentatietechnieken pas je niet alleen toe tijdens de slotbijeenkomst, maar ook tijdens pitches die je tussendoor aan de andere teams geeft en bij het betrekken van stakeholders. De workshops worden gegeven door trainers van hoge kwaliteit en met veel ervaring (zie bijvoorbeeld Wouter de Jong, workshop invloedvaardigheden).

  5. Wat zou de rol van HR kunnen zijn? Welke meerwaarde gaat het ons als HR opleveren?

  HR kan CrossOver inzetten als tool om de persoonlijke leerdoelen van medewerkers te behalen. De volgende leerdoelen komen bijvoorbeeld aan bod: het structureren van problemen, ontwikkeling van creativiteit in oplossingen, samenwerken met verschillende disciplines, het uitoefenen van invloed om doelen te bewerkstelligen, presenteren, de rol binnen een team, productiviteit en nadenken over je eigen loopbaan (duurzame inzetbaarheid). We zorgen er graag voor dat de HR-doelen optimaal aansluiten bij de deelname in het CrossOverproject.

  6. Waarom zouden wij onze medewerkers aanmelden voor een CrossOver project?

  CrossOver is een unieke kans om een duurzaam netwerk op te bouwen met mensen van andere organisaties, omdat het een langdurig inhoudelijk proces is waar je echt samen aan de slag gaat. Daarnaast delen de deelnemers kennis over een uitdagend vraagstuk, waardoor ze extra kennis vergaren en hun werkproces verbeteren. Tot slot krijg je tijdens CrossOver de kans om persoonlijke leerdoelen te behalen.

   

  Tijdens CrossOver vragen wij ook continue feedback door middel van evaluaties aan de deelnemers, leidinggevenden en andere betrokkenen. Naar aanleiding van deze evaluaties passen wij ons programma aan en meten we de tevredenheid van de deelnemers.

   

  Een recent onderzoek gebaseerd op interviews en surveys onder 27 deelnemers en 8 leidinggevenden gaf het volgende resultaat:

  • 94% van de deelnemers beveelt CrossOver aan bij zijn of haar collega's
  • 88 % van de deelnemers geeft aan dat deelname aan CrossOver het eigen werkproces verbetert
  • 100% van de leidinggevenden betrokken bij de TechCrossOver geeft aan dat CrossOver bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling
 • Heb jij nog andere vragen? Neem contact met ons op!

  Linnaeusstraat 2C, 1092 CK Amsterdam
  9.00-18.30
  + 31 6 290 205 38
Alle berichten
×