‘We hebben meer raakvlakken dan ik dacht!'

TechCrossOver 2017 van start!

Vrijdag 15 september is de vierde TechCrossOver succesvol gestart bij hosting partner Enexis!

We hebben kennis met elkaar gemaakt én gebrainstormd over de vier thema’s. In de middag hebben de teams gestreden tijdens de Enexis Challenge. We bedanken Enexis, en Rinus Damen en Nico Vorstenbosch in het bijzonder, voor de perfecte organisatie!

Wat hebben de teams tot nu toe besproken?

Tekort technisch personeel

Bij sommige van de deelnemende bedrijven is er nu al een tekort aan technisch personeel bij andere nog niet. Maar wat zeker lijkt is dat in de toekomst er overal grote tekorten dreigen. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is dat er te weinig jongeren kiezen voor een technische MBO opleiding. Vraag is dus hoe wij jongeren daarin kunnen stimuleren? Met deze vraag zijn we vandaag begonnen door in kaart te brengen wat er aantrekkelijk is aan het vak van monteur maar nog niet zichtbaar bij jongeren en wat jongeren voor vooroordelen hebben over het vak.

Gezond werken

Met de deelnemers hebben we verkend welke vraagstukken er op het gebied van gezond werken binnen de organisatie spelen. Verschillende onderwerpen kwamen aan bod; zoals de maximaal durende 13-urige werkdag, die in het geval van storingen of calamiteiten vaak niet toereikend is. Of de ongezonde lichaamshouding die aangenomen moet worden bij het tillen van zware voorwerpen in kleine ruimtes (bijv. in een kuil of kelder). Het onderwerp dat bij de hele groep veel herkenning gaf, is het werken langs de weg en de veiligheidsmaatregelen die daarvoor genomen moeten worden (ongeacht de duur van de reparatie). In de volgende sessie gaan wij met de groep verkennen wat een passende oplossingsrichting zou kunnen zijn voor dit vraagstuk.

Materiaalkennis

Hoe beschikken wij over parate kennis van het 'materiaal' waarmee wij werken en gedurende ons werk tegenkomen?Om dit brede thema aan te vliegen zijn belemmeringen en ambities opgeschreven. Conclusie is dat we allemaal met het 'netwerk in de grond' te maken hebben en dat de diverse disciplines elkaar in dit netwerk vaak tegenkomen. Naast dat vaker de samenwerking kan worden opgezocht is het ook prettig om meer te weten van materialen van de ‘conculega', zodat je bij gevaarlijke situaties snel inzicht krijgt in de eerste stappen die je moet ondernemen. Een centraal aanspreekpunt in elke organisatie voor de diverse materialen en situaties, is daarbij wenselijk. Dit laatste sluit aan bij het concept: "ABS Legend app" van de TechCrossOver eerder dit jaar. Zo is besloten om hierover door te denken en in de app de voorgaande drie elementen terug te laten komen.

Innovatieve manieren van leren

Vijf mannen, vijf organisaties, vijf verschillende functies. Een uitgebreide kennismaking maakte duidelijk welke kennis en ervaring dit team in huis heeft. Het delen van kennis stond tijdens de hele bijeenkomst centraal. Dat is ook niet zo gek, aangezien we aan de slag gaan met de thema's leren en ontwikkelen. Technici leren dagelijks nieuwe dingen, daar is iedereen het over eens. De manier waarop kan in de toekomst wel beter! Mogelijke verbeteringen ziet ons team in de inrichting van mentorprogramma's, de communicatie tussen de binnen- en buitendienst, en de wijze waarop technici kunnen doorgroeien binnen de organisatie. Tijdens de volgende bijeenkomst duiken we verder in deze uitdagingen en gaan we aan de slag met mogelijke oplossingen.

Ruud Rikmanspoel (Cogas) over de dag:

‘Grappig om te zien dat je allemaal tegen dezelfde problemen aan loopt. We hebben meer raakvlakken dan ik dacht!'

Tijdens de volgende bijeenkomst - op vrijdag 29 september bij Hosting Partner Cogas - gaan de teams met concrete voorstellen aan de slag.

Wil je meer weten? Kijk dan op www.projectcrossover.nl of mail Sabine via sabine@projectcrossover.nl.

Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK