Technische Vakmensen & Duurzame Inzetbaarheid in de Bouwsector

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat vakmensen in de Nederlandse bouwsector geprikkeld worden om zichzelf continu te blijven ontwikkelen en zo duurzaam inzetbaar blijven/worden? 

In 2020 voert CrossOver in opdracht van Bouwend Nederland een actieonderzoek uit over duurzame inzetbaarheid van technische vakmensen in de bouwsector. Het onderzoek ligt in lijn met het meerjarenplan van Bouwend Nederland: Blijven Investeren in Ontwikkeling.

Voor bedrijven en hun medewerkers is het belangrijk om bij te blijven bij de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied. Maar ook in deze tijd is het belangrijk dat bedrijven na blijven denken over de toekomst en de inzetbaarheid van hun medewerkers. Voor als ze ouder worden of als het werk en de techniek gaat veranderen.

Wat zijn de doelen van het onderzoek?

Het eerste doel van het actieonderzoek is om inzicht te krijgen in hoe duurzame inzetbaarheid van technische vakmensen vormgegeven kan worden in de bouwsector. Daarin worden perspectieven meegenomen van technische vakmensen zelf, hun leidinggevenden, HR-professionals en directieleden.

In interviews met betrokkenen en experts bespreken we uitdagingen rondom duurzame inzetbaarheid, leren en ontwikkelen van technische vakmensen. Daarnaast worden bevindingen getoetst aan wetenschappelijke literatuur over leren en ontwikkelen.

Het tweede doel van het onderzoek is om op basis van input van betrokkenen en wetenschappelijke inzichten initiatieven te ontwikkelen. Deze initiatieven ondersteunen de branche, bedrijven en technische vakmensen in het versterken van duurzame inzetbaarheid van vakmensen en stimuleren om leven lang te blijven ontwikkelen.

Wat is een actieonderzoek? 

In een actieonderzoek halen we niet alleen inzichten op van betrokkenen maar betrekken we hen ook actief bij het ontwerpen van oplossingen voor hun eigen bedrijven en de sector. Dat doen we in cocreatiesessies en in diepte-interviews. 

Wie zijn betrokken bij het onderzoek? 

Bij het onderzoek zijn vakmensen, leidinggevenden, HR-professionals, directieleden, experts vanuit de wetenschap en Bouwend Nederland betrokken. 

Wie voeren het onderzoek uit? 

Bij CrossOver werken actieonderzoekers met zowel een sociaal wetenschappelijke achtergrond als met kennis van de technische sector en leren in organisaties. 

Meer weten over dit onderzoek of over de andere actieonderzoeken en initiatieven die we uitvoeren? Neem contact met ons op! 

Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK