TechCrossOver dag 2 > productieve dag

Vandaag was de tweede dag van de TechCrossOver 10e editie. De teams kwamen bijeen via Microsoft Teams om verder te brainstormen over hun thema. Eind van de ochtend kwamen we met z'n allen digitaal bij elkaar om te vertellen per team wat deze ochtend is gedaan én sloot gastspreker Ayrton Wijdenbosch aan (Trainer Installation & Maintenance bij VodafoneZiggo / TEC campus) om toch wat meer te vertellen over de locatie waar we vandaag bij elkaar zouden komen.

Lees hieronder de productieve ochtend van de verschillende teams. Benieuwd naar de terugblik van dag 1? Klik hier.

Hoe fit en gezond aan het werk zijn en blijven?

Team Fit & Gezond aan het werk keek vandaag eerst eens naar wat je allemaal meeneemt naar je werk: je eigen karakter met alle sterke punten en valkuilen, je thuissituatie, een slapeloze nacht of een conflict op het werk. Daarna hebben we een verdeling gemaakt tussen zaken waar je alleen maar betrokken bij bent en zaken waar je ook echt invloed op hebt. Een van de vragen die daarbij naar voren kwam was bijvoorbeeld: "Kun je eigenlijk ook invloed uitoefenen op je leidinggevende?" Met deze instelling hebben we het thema nog eens bekeken: op welke zaken met betrekking tot vitaliteit hebben we nu zelf invloed? Uit de verschillende onderwerpen die werden genoemd (o.a werksfeer en cultuur, coaching, binding met collega's, leefstijl) maken we nu een keuze om concreet met een onderwerp aan de slag te gaan.

Jouw team nog beter laten samenwerken (teamleiders)

Dit team heeft het vandaag gehad over communicatie; dat er een lange route zit tussen dat wat je bedoelt en zegt, en of het dan ook daadwerkelijk gedaan wordt. Daarnaast zijn we nog dieper ingegaan hoe iedereen om gaat met verandering, en hoe je iedereen in hun eigen rol en manier waarde kan laten toevoegen aan de verandering/het team.

Techniek imago bij jongeren verbeteren

In de ochtend besprak dit team wat uit de interviews kwam met jongeren over het imago van techniek. Belangrijkste punt is dat ze meer in contact zouden moeten komen met de veelzijdigheid van techniek. Je moet ze hiervoor aan de hand nemen, anders is het een oerwoud aan opties. Techniekbedrijven moeten meer naar buiten treden en laten zien hoe mooi het vak is.
 

Lindi, de vrouw van Tom, schoof aan in onze teams meeting en werd geïnterviewd door de deelnemers. Zij is docent op het MBO en kent het vraagstuk van binnenuit. Volgens haar is het techniekimago ronduit slecht. Jongeren kiezen eerder voor 'schonere' en (naar hun idee) beter verdienende beroepen. Daarnaast hebben ouders veel invloed op de studiekeuze van jongeren en ook bij hen staan technische beroepen niet bovenaan de verlanglijst. Zij bevestigde wat ook uit de interviews kwam: jongeren hebben te weinig beeld van technische beroepen. Er zou meer uitwisseling tussen scholen en bedrijven moeten zijn. Niet alleen maar iemand die een praatje in de klas komt houden, maar de jongeren meeneemt de bedrijven in.

Hoe fit en gezond aan het werk zijn en blijven? (teamleiders)

Vandaag heeft dit team bevindingen uitgewisseld van de interviews die ze hebben gehouden de afgelopen twee weken. Deze interviews hielden ze met een totaal van 11 collega's over 1) wat fit en vitaal voor hen betekent, 2) wat ze nodig hebben van hun leidinggevende en bedrijf om fit te worden en te blijven en 3) wat ze vinden van de vitaliteit-programma's van hun eigen organisaties. Meest opvallend was dat 90% van de geïnterviewden niet op de hoogte is van de programma's en regelingen die binnen het bedrijf zijn georganiseerd en dat collega's vooral begrip en meedenken van hun leidinggevende verwachten. Dit team gaat nu verder met het bedenken van manieren om fit en gezond meer bespreekbaar te maken in hun eigen team.

"Hoe tevreden van 1 tot 10 ben je met vitaliteit-programma's voor technische vakmensen in jouw bedrijf?" > De deelnemers beantwoordden deze vraag met een 5,5.

Hoe benut je al jouw talenten?

Het team Talenten is vandaag dieper ingegaan op wat begeleiding kan betekenen voor de ontwikkeling van monteurs en technici. Ze zijn met hun collega’s, teamleiders en elkaar in gesprek gegaan en kwamen tot 10 belangrijke punten. Resoneren deze punten met de andere teamleden in CrossOver? Ze zijn benieuwd naar de resultaten en zetten de vraag uit naar de andere teams.

Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK