Terug naar site

Startbijeenkomsten TechCrossOver

De 3de editie van de TechCrossOver is succesvol van start gegaan! Wat hebben de teams tot nu toe besproken en wat zijn de vervolgstappen? Lees het hieronder!

TechCrossOver

1. Team Klantvriendelijk werken
Het team ‘klantvriendelijk werken’ heeft allereerst gedeeld waar ze trots op zijn in het klantcontact. Zo kreeg iemand een glimlach toen hij zich herinnerde dat hij na een spontane hulpdaad een bord boerenkool kreeg van een klant en iemand anders mocht een gedupeerde klant blijmaken met een nieuwe fiets. Daarna kwamen de problemen op tafel. De lijnen moeten korter vond iedereen. Als een klant klaagt over bijvoorbeeld een slimme meter, moet de klacht zo snel mogelijk afgehandeld worden. Idealiter komt een klacht direct bij de monteur, in plaats van via een meldkamer van een ander bureau, naar een uitvoerder, naar het water-of gasbedrijf en dan uiteindelijk pas bij degene die het probleem veel eerder had kunnen oplossen: de monteur.

2. Team Digitalisering datagestuurd werken
Het team heeft gesproken over hoe zij zichzelf over 10 jaar zien werken met digitalisering en hoe data daar een rol bij speelt. Dit met als stip aan de horizon: virtual reality! Op de korte termijn zien we een toenemend aantal systemen, kunnen we meer leren van storingen (data), zijn ICT-producten zoals smartphones / tablets nog niet altijd geïmplementeerd en is informatie niet overal (digitaal) voor handen. Zulke vraagstukken, organisatie breed benaderen, blijkt niet de standaard. Het zou fantastisch zijn als wij als monteurs aan de voorkant betrokken zijn om mee te denken over toepassingen op het gebied van data en digitalisering; daar gaan wij als team mee aan de slag!

3. Team Materiaalkennis
Team Materiaalkennis heeft onderling gedeeld wat er goed gaat en wat de grootste uitdagingen zijn op het gebied van materiaal. Opvallend was dat ondanks de verschillende sectoren van de deelnemers er toch veel overeenkomsten waren. Zo hebben bedrijven vaak nog veel materiaal in de grond liggen, waarmee nieuwe monteurs nog niet hebben leren werken tijdens hun opleiding. De volgende keer gaan we verder met de analyse maar er werden tijdens de dagafsluiting zelfs al voorzichtig ideeën geopperd voor oplossingsrichtingen.

4. Team Slimme ondersteuning
De teamleden deelden ervaringen over werksituaties waarin veiligheid en grote fysieke inspanning aan de orde zijn. Technici van verschillende disciplines ontdekten gezamenlijke uitdagingen op het gebied van zichtbaarheid, het gebruik van mobiele apparatuur en de hoeveelheid verschillende werkuitrustingen. Met de betrokken ontwerpers die vandaag aanwezig waren om ‘het krachtpak’ (een concept bedacht in een vorige CrossOvereditie) verder te ontwikkelen, brainstormde het team over mogelijke oplossingen voor deze uitdagingen. In de volgende fase gaan zij samen aan de slag om te kijken welke oplossingen essentieel zijn om te integreren in het toekomstbestendige pak.

Tijdens de volgende bijeenkomst – op vrijdag 17 maart bij hosting partner Vitens – gaan de teams met concrete voorstellen aan de slag.

Richard Koopmans (Waterbedrijf Groningen) over de dag:

‘Heel leuk om eens dieper op zo’n thema in te gaan waar je in je dagelijkse werk tegenaan loopt! Ik kijk ernaar uit dat we bij de volgende bijeenkomst ook echt met de oplossingen aan de slag gaan.’

Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK