Startbijeenkomst ZorgCrossOver

Vrijdag 3 februari is de allereerste ZorgCrossOver succesvol gestart bij het CAOP! We hebben kennis met elkaar gemaakt en zijn gestart met drie prangende vraagstukken. Zie het bijgevoegde fotomateriaal voor een impressie van de dag.

Wat hebben de teams tot nu toe besproken?

1. Team Dagbesteding

Het team dagbesteding richt zich op eenzaamheid bij 55-plussers. Zij zien dat er wel aanbod aan verschillende dagbestedingsactiviteiten is, maar dat eenzame 55-plussers vaak een actueel overzicht missen van passende dagbesteding in hun omgeving. Met dit probleem gaat het team de komende weken aan de slag.

2. Team Positionering van het SWT

Team Positionering van het Sociale Wijkzorgteam gaat zich de komende maanden richten op het in kaart brengen van het optimale mandaat voor het team. Gekeken gaat worden hoe zeggenschap van (leden van) het SWT vergroot kan worden om beter aan de bedoeling van het Sociale Wijkzorgteam te voldoen. De analysefase richt zich op het interviewen van collega’s om casussen te identificeren waarbij het mandaat van het SWT niet als adequaat werd ervaren om goed te handelen ten bate van de klant. Van daaruit gaat de analyse over in oplossingsrichtingen.

3. Team Bemoeizorg & zelfbeschikking

Het team Bemoeizorg & Zelfbeschikkingsrecht gaat aan de slag met de volgende vraag: Wat hebben Sociale Wijkzorgteams nodig om keuzes te maken met betrekking tot zelfbeschikkingsrecht, zodat zij op tijd kunnen ingrijpen of geschikte hulp kunnen inschakelen? Het onderzoek richt zich op ervaringen van collega’s in de bemoeizorg, juridische kaders, en belangen van betrokken organisaties.

De ZorgCrossOver is een initiatief van de Gemeente Den Haag, het CAOP en CrossOver. Wies van den Berg, stedelijk manager Sociale Wijkzorgteams ondersteunt de ZorgCrossOver graag, want “samen komen we verder”.

De komende weken zullen de teams experts interviewen, surveys uitzetten en eigen onderzoek doen. De volgende vragen staan centraal: wat gebeurt er nu op hun thema binnen en buiten de deelnemende organisaties? Wat kan beter, en hoe gaan we dit testen in concrete pilots?

Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK