Startbijeenkomst NutsCrossOver

De 7de editie van de NutsCrossOver is succesvol van start gegaan! Wat hebben de teams tot nu toe besproken en wat zijn de vervolgstappen? Lees het hieronder!

NutsCrossOver

1. Team Assetmanagement
Het team ervaart dat de huidige vorm van top-down assetmanagement in veel bedrijven zorgt voor onbegrip en weerstand bij de operatie. Dit resulteert in slechte dataregistratie en een gebrek aan cocreatie. Daarom wil het team zich richten op hoe een betere samenwerking mogelijk is tussen degene die onderhoud en investeringen bedenken en diegene die het uitvoeren.

2. Team Internet of Things

Na een kennismaking waarin ieders kwaliteiten, valkuilen en persoonlijke leerdoelen zijn uitgewisseld zijn wij ons vol op de inhoud gaan storten. Onder het mom “you can’t boil an ocean” concludeerden wij al snel dat het belangrijk was de onderzoeksvraag zover mogelijk af te bakenen. Na een uitgebreide discussie hebben we besloten ons uiteindelijk te richten op hoe we kunnen samenwerken om de verzameling van data die gepaard gaat met de opkomst van IoT zo (kosten)effectief en zinnig mogelijk te maken.

3. Team Klant Centraal

Het team klant centraal gaat kijken in de keuken bij commerciële bedrijven die heel hoog scoren op klanttevredenheid. Wat kunnen ze van deze bedrijven leren? Ze willen weten hoe zij in hun eigen bedrijf het cijfer voor klanttevredenheid kunnen opkrikken. Focus brengen ze aan door zich te richten op dienstgerelateerde zaken.

De komende weken gaan de teams experts interviewen, surveys uitzetten en eigen onderzoek doen. De volgende vragen staan centraal: wat gebeurt er nu op hun thema binnen en buiten de deelnemende organisaties? Wat kan beter, en hoe gaan we dit testen in concrete pilots?

Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK