Start vijfde TechCrossOver bij TenneT

Als een speer zijn de teams van start gegaan 9 maart tijdens de eerste bijeenkomst van vijfde TechCrossOver bij TenneT!

De technici hebben elkaars persoonlijkheden besproken door de Insight Discovery test. Vervolgens hebben zij allemaal een eerste indrukwekkende slag geslagen op hun onderwerp. De resultaten hebben ze met elkaar gedeeld door een korte pitch te geven aan de hele groep.

Tijdens de rondleiding in de middag op de hoogspanningscentrale hebben de mannen vernieuwd respect gekregen voor de enorme hoeveelheid energie die wordt getransporteerd door TenneT en passen nog eens extra op wanneer zij met stroom in aanraking komen.

We willen TenneT hartelijk bedanken voor de goede organisatie van de dag en in het bijzonder Annemarie Slingenberg en Hans van Tol!

Waar hebben de teams aan gewerkt?

Smart Shoulder

In een matrix heeft het team bestaande en nieuwe functies ingedeeld: van nuttig & realistisch tot nutteloos & onrealistisch. Gasdetectie en Live viewfuncties kwamen als winnaars uit de bus. Deelnemers presenteerden de door hun bedachte functies en hebben elkaar meteen feedback gegeven op presentatievaardigheden

Bevlogen personeel

De mannen zijn aan de slag gegaan met bevlogenheid - plezier in je werk hebben en er voldoening uit halen! Plezier in het werk loopt nu veelal spaak omdat de samenwerking niet goed is, meestal omdat je je collega’s op prive en zakelijk vlak niet goed kent. Doel voor de volgende bijeenkomst: wat zijn nu manieren om elkaar beter te leren kennen?

Gezonde werkhouding

Met elk 'gezond' initiatief bereik je maar een kleine clubje: o.a. door een generatiekloof (60ers vs 30ers), ploegendienst (waardoor je geen gebruik kan maken van een cursus of initiatief), geen tijd (want je moet door/mag niet weg), desinteresse & gemakzucht ('boeien we doen het altijd zo'), etc. Ons doel? Iets bedenken waarmee we zoveel mogelijk verschillende mensen bereiken. Laagdrempelig én effectief.

Virtual reality

Jasper had VR materiaal van Evides meegenomen waardoor iedereen de techniek meteen heeft ervaren. Het team gaat bedenken hoe VR in te zetten om gevaarlijke situaties te simuleren in trainingen en vooral ook de gevolgen die daarmee gepaard gaan als het mis gaat.

Omgaan met agressieve klanten

Er kan veel beter worden ingespeeld op escalatie met een klant door van te voren over meer achtergrondinformatie te beschikken. Interne- en externe partijen kunnen hiervoor een uitgebreider en gedeelddossier van de klant opstellen. Maar hoe zit het dan met de regels rondom privacy? Dat gaat het team uitzoeken!

Edwin Weijmer (Meettechnicus data - Alliander) over de dag:

"Ik had echt een Eureka-momentje (tijdens de kleurenoefening over persoonlijkheden), want ze gaven een voorbeeld dat ik dan meer creatief en soms chaotisch ben (geel) en mijn maat waarmee ik werk is heel precies (blauw) en ik realiseer me nu opeens dat we daardoor zo goed samenwerken!"

Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK