Start Professionals CrossOver

Zesde editie

Binnenkort start de 6de editie van de Professionals CrossOver. Dit najaar zullen maar liefst 23 young & experienced professionals uit 14 bedrijven in de energie-, kabel & telecom-, afval-, netwerk en watersector samen aan de slag gaan om te werken aan innovatie. Tijdens de komende maanden gaan ze uitdagingen te lijf die in alle sectoren spelen: Circulaire Ketens, Eigenaarschap, Externe Mobiliteit en Werkprocessen. De resultaten zullen op 7 maart 2017 gepresenteerd worden.

De 14 bedrijven die meedoen zijn Afvalzorg, Alliander, Brabant Water, Dunea, Enexis, Evides, EPZ, HVC, Meerlanden, PWN, Twence, Waterbedrijf Groningen, Westland Infra en Ziggo. Door samen te werken bundelen ze hun kennis en energie: door middel van kennisdeling, kruisbestuiving en co-creatie komen we verder. Niet alleen het resultaat, maar ook het proces is leerzaam: het stimuleert innovatief anders-denken dat niet alleen waardevol is voor de deelnemers, maar ook nuttig voor de bedrijven en goed voor de Nederlandse economie in het geheel.

Een deelnemer over een vorige editie: CrossOver heeft mijn verwachtingen op alle fronten overtroffen. Naast een nieuw en waardevol netwerk heb ik kennis en ervaring op mogen doen buiten mijn eigen werkgebied. We hebben er een nieuwe expertise bij!”

De startbijeenkomst vindt plaats op vrijdagmiddag 7 oktober bij de WENB en WWB in Arnhem.

Wil je op de hoogte blijven, een bijdrage leveren of aanwezig zijn bij de expertbijeenkomst op 6 december of de eindpresentatie op 7 maart? Mail dan naar Josje Damsma (josje@projectcrossover.nl).

Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK