Terug naar site

Platform TOMAS: snel de juiste technische talentinitiatieven vinden in MRA.

Een gezamenlijk project met Amsterdam Economic Board.

Er gebeurt op dit moment veel in Metropoolregio Amsterdam op het gebied van (geen) werk naar werk in techniek. In Groot Amsterdam startte in maart een voorschakeltraject richting te Energietransitie waar maar liefst 45 zij-instromers aan deelnamen. In Flevoland is een mooi oriëntatie- en verdiepend techniektraject opgezet voor zij-instromers. In Zaanstreek wordt Techlands professioneel opgezet om leven lang ontwikkelen binnen de technische sector een boost te geven. In de IJmond organiseert Haprotech al een paar jaar een instroomtraject voor statushouders voor de metaalindustrie. En zo kunnen we nog wel even doorgaan….

Hoe vind je als bedrijf het juiste initiatief dat jou aan technisch talent kan helpen? Hoe weet je als overheid waar je het best in kunt investeren? Waar liggen kansen voor samenwerking? Je kunt je voorstellen dat het soms lastig is om door de bomen het bos te zien.

Het leggen van de verbindingen wordt natuurlijk al door verschillende partijen effectief aangezwengeld; bijvoorbeeld door de overheid en de PPS’en in de regio. Een mooi voorbeeld is het Manifest Werk en Ontwikkelen geïnitieerd door provincie Noord-Holland. Maar ook Vakschool technische installaties brengt bedrijven en onderwijsinstellingen bij elkaar om samenwerking te stimuleren.

Amsterdam Economic Board verenigt alle talentinitiatieven op een online platform: TOMAS (TalentOntwikkeling en Match Systeem). Vanuit CrossOver droegen we hieraan bij door alle initiatieven te zoeken en te categoriseren. Ook haalden we de behoefte op. 

Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK