Overvolle en mooie slotbijeenkomst ZorgCrossOver

We genieten nog na van de geslaagde slotbijeenkomst van de ZorgCrossOver! De afgelopen 5 maanden hebben we samen met de deelnemers een intensief en mooi traject gedraaid. We willen alle betrokkenen bij CrossOver en in het bijzonder alle deelnemers bedanken voor hun uitgebreide inzet en positieve energie tijdens het CrossOvertraject. Ook bedanken we Saskia Oostrom & Wies van den Berg voor hun betrokkenheid tijdens het traject en het in ontvangst nemen van de resultaten.

Lees hieronder meer over de eindresultaten van de teams & klik op de links voor meer informatie:

Bemoeizorg & zelfbeschikkingLink met meer informatie

Na vier maanden samenwerken zette het team Bemoeizorg en Zelfbeschikkingsrecht een creatief eindresultaat neer, waar het enthousiasme en de energie vanaf spatten. Tijdens een talkshow van het SWT Draait Door presenteerde het team hun adviezen aan de gemeente over bemoeizorg en het filmpje over de beslisboom. Gasten aan tafel waren onder meer een zorgmijder, de bezorgde buurvrouw en een casusregisseur. Ook Wies van den Berg nam namens gemeente Den Haag deel aan de talkshow. Alle aanwezigen in het publiek ontvingen het stappenplan van de beslisboom. De gemeente gaf aan zeker met de beslisboom en de adviezen verder te gaan in de verdere ontwikkeling van de sociale wijkzorgteams. Een mooi resultaat!

* Wil jij het filmpje meteen delen via sociale media? Leuk! Klik dan op deze link en ga naar ‘Delen’

DagbestedingLink met meer informatie

Team Dagbesteding presenteerde tijdens een presentatie vol inlevingsmomenten een laagdrempelig ‘Dagbesteding evenement’’. Dit mooie evenement gaat plaatsvinden op 5 september in de wijk Morgenstond in Den Haag. Het evenement zal de bewoners van Morgenstond een overzicht geven van het geschikte dagbestedingsaanbod in hun wijk. Er wordt hierbij rekening gehouden met verschillende belangrijke factoren die dit tot een succes zullen maken, zoals bijvoorbeeld het beschikbare vervoer en de afstand tot de specifieke activiteiten. Kom vooral kijken!

Positionering SWT’sLink met meer informatie

Het team raakte tijdens hun presentatie een gevoelige snaar bij het publiek, waardoor er een onverwacht applaus kwam tijdens de presentatie. Doel is minder onnodige verantwoordingslagen en bureaucratie nadat het SWT een client heeft ontmoet, om zo diegene aanzienlijk sneller en beter te kunnen helpen. De client hoeft zo niet met verschillende organisaties in contact te zijn, het contact met het SWT is leidend. Saskia Oostrom van de Gemeente Den Haag gaf aan dat zij dit zo snel mogelijk willen bewerkstelligen. Het team en het publiek, waren hier erg blij mee! De proeftuinen gaan hieraan vorm geven en het team heeft de wens geuit om zorgverleners hier intensief bij betrokken te houden.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie over één of meerdere oplossingen? Laat het mij dan vooral weten via sabine@projectcrossover.nl.

Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK