Mooie expertbijeenkomst ZorgCrossOver

De teams zijn inmiddels al 2 maanden intensief bezig met hun thema’s. Zij hebben door middel van survey’s en andere onderzoeksmethoden onderzocht wat de belangrijkste vraagstukken zijn rondom de volgende thema’s: Positionering SWT, Bemoeizorg & zelfbeschikking en Dagbesteding.

Op 4 april zijn er 45 experts aangesloten om mee te denken over oplossingen voor deze vraagstukken. Aan het einde van de dag heeft ieder team gepitcht waar zij tot de eindpresentatie mee aan de slag gaan. Zie het bijgevoegde fotomateriaal voor een impressie van de dag.

Wat hebben de teams tot nu toe besproken?

Dagbesteding
Samen met enthousiaste experts is het team dagbesteding aan de slag gegaan om oplossingen te bedenken voor de vraag: “Hoe kan je overzicht geven van dagbesteding voor 55-plussers in de wijk Morgenstond in Den Haag”? Er zijn veel ideeen naar voren gekomen. Voorbeelden zijn een tinder-app om vraag en aanbod aan elkaar te linken, informatie- en demonstratiemarkten om mensen te laten zien wat het aanbod is in de wijk en meer aandacht voor fysieke plekken zoals het winkelcentrum, waar ouderen toch al komen.

Het meeste draagvlak was voor oplossingen die zich richten op:

1. het onderzoeken van de vraag naar dagbesteding onder de doelgroep,

2. de samenwerking van zorgaanbieders verbeteren, zodat het aanbod beter wordt afgestemd op de vraag

3. het persoonlijke contact, om de doelgroep aan de vraag te linken, zoals ambassadeurs.

Het team gaat hiermee de komende maanden verder aan de slag.

Positionering SWT
In de analyse die het team heeft uitgevoerd kwam duidelijk aan het licht dat de regelruimte van het SWT te wensen over laat. We hebben deze brede insteek versmalt naar de regelgeving en structuur binnen casussen betreffende de WMO. De volgende vraag is door het team en de experts behandeld: ‘Hoe kunnen we het plan van aanpak van het SWT leidend maken ten opzichte van de regelgeving binnen de WMO?’

Het plan van aanpak van het SWT moet leidend zijn. Daarna kan de juiste zorg meteen starten. De checks en balances van de gemeente volgen in een later stadium. Het team zal de aankomende tijd middels een pilot toetsen of deze nieuwe situatie haalbaar is.

Bemoeizorg & zelfbeschikking
De groep concludeerde potentieel voor verbetering te zien in de samenwerking in de keten, het inzetten van bestaande handreikingen met betrekking tot bemoeizorg en de rol van de GGZ. De energie die loskwam vertolkte de grote betrokkenheid van de aanwezigen en het belang dat zij zien bij een verbetering van de bemoeizorg voor zorgwekkende zorgmijders. Het team gaat samen met de experts de komende tijd aan de slag met stappen in de oplossingsrichtingen.

Tijdens de volgende en tevens laatste bijeenkomst van deze CrossOver editie – op dinsdagmiddag 13 juni bij de Student Hotel in Den Haag – zullen de teams de uitkomsten en vervolgstappen binnen hun thema presenteren. Wil jij hierbij zijn? Klik dan hier om je aanwezigheid door te geven!

We kijken met veel energie terug op een mooie en leerzame dag en danken de deelnemers en experts voor hun enthousiasme en goede inzet! Mocht je meer willen weten, laat het mij dan weten via sabine@projectcrossover.nl.

Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK