Mooie expertbijeenkomst NutsCrossOver

De teams zijn inmiddels al 2 maanden intensief bezig met hun thema’s. Zij hebben door middel van survey’s en andere onderzoeksmethoden onderzocht wat de belangrijkste vraagstukken zijn rondom de volgende thema’s: Assetmanagement, Internet of Things en Klant Centraal.

 

Op 28 maart zijn er 40 experts aangesloten om mee te denken over oplossingen voor deze vraagstukken. Aan het einde van de dag heeft ieder team gepitcht waar zij tot de eindpresentatie mee aan de slag gaan. Zie het bijgevoegde fotomateriaal voor een impressie van de dag.

 

De teams hebben hun analyses gepresenteerd en zijn vervolgens aan de slag gegaan met de experts om oplossingen te formuleren. Tot slot heeft ieder team gepitcht waar zij tot de eindpresentatie mee aan de slag gaan. Zie het bijgevoegde fotomateriaal voor een impressie van de dag.

 

Wat hebben de teams tot nu toe besproken?

Assetmanagement
Het team is samen met tien experts aan de slag gegaan om oplossingen te bedenken voor de vraag hoe het draagvlak voor assetmanagement vergroot kan worden binnen de operatie. Door in te zoomen op het krijgen van consensus en het geven van de goede prikkels zijn ze gezamenlijk op het idee van een interactief dashboard gekomen. Op dit dashboard kunnen verschillende lagen van de organisatie zien hoe het met assetmanagement gaat in de organisatie en hoe hun input daaraan bijdraagt.

 

Internet of Things
Als verschillende nutsbedrijven effectiever willen samenwerken op het gebied van IoT, bijvoorbeeld in het opleiden van nieuwe mensen, het gezamenlijk inkopen van soft- of hardware of het delen van kennis, is een belangrijke voorwaarde dat er grote overlap bestaat in de manier waarop we data verwerken en wat voor eisen we hieraan stellen. Met de vraag hoe we tot dit soort gezamenlijke standaarden kunnen komen zijn we de brainstorm ingegaan met de experts.

Leidend bleek de aanbeveling dat nutsbedrijven zich niet moeten blindstaren op kennisdeling onderling maar vooral ook expertise van buiten de sector naar binnen moeten halen. Een eerste stap die werd aangedragen als deze vorm van kennisdeling was de organisatie van een bijeenkomst per kwartaal waarin nutsbedrijven samen komen en een expert van buiten de sector uitnodigen om hun kennis te verrijken om van hieruit stappen te zetten naar meer en betere onderlinge samenwerking.

 

Klant Centraal
Na een ochtend waarin iedereen elkaar persoonlijke feedback gaf door middel van Tops en Tips, presenteerde het team ‘s middags haar onderzoek en bevindingen aan de experts. De vragen die ze hen voorlegden waren: Hoe kunnen we onze collega’s inspireren om de behoeftes van de klant prioriteit te geven? En: wat kunnen we doen om onze klanten zo te raken dat ze ons een 10 geven? Uit een mooie co-creatie sessie kwam voor het eerste probleem de volgende oplossing: de flexibiliteit vergroten. Hoe? Bijvoorbeeld door de mogelijkheid dat een klant zelf een afspraak kan inplannen met een monteur en zijn facturen kan inzien. Om een 10 te krijgen van de klant werd o.a. geopperd te beginnen met meeloopdagen bij diverse afdelingen. Gevoed met inspiratie en richting, gaat het team de komende tijd deze ideeën verder uitwerken.

Tijdens de volgende en tevens laatste bijeenkomst van deze CrossOver editie op – dinsdag 20 juni – zullen de teams de uitkomsten en vervolgstappen binnen hun thema presenteren.

 

Wil jij hierbij zijn? Klik dan hier om je aanwezigheid door te geven!

 

We kijken met veel energie terug op een mooie en leerzame dag en danken de deelnemers en experts voor hun enthousiasme en goede inzet! Mocht je meer willen weten, laat het mij dan weten via sabine@projectcrossover.nl.

Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK