Medewerkers aan de slag met hun eigen vitaliteit!

Attero Fit & Vitaal

Dit voorjaar zijn we van start gegaan met een intern traject binnen Attero als onderdeel van hun Duurzame Inzetbaarheidsbeleid. Met +30 medewerkers gaan we aan de slag om de vitaliteit binnen de organisatie te vergroten. Hoe doen we dat? Door met een henzelf concreet aan de slag te gaan met specifieke thema's. Na vier bijeenkomsten gaan de vier samengesteld teams een nieuw initiatief presenteren aan directie, HR en hun eigen collega's. We hebben de eerste twee digitale dagen erop zitten en we delen graag hoe het ervoor staat.

Achtergrond: Attero Fit & Vitaal is onderdeel van het meerjarenprogramma Fit & Vitaal van de WENB. Mede mogelijk gemaakt door Zilveren Kruis. Dit voorjaar starten we ook een traject intern binnen Eneco, het Eneco Fit & Energiek.

Attero Fit & Vitaal

Op woensdagochtend 3 maart en 17 maart vonden de digitale bijeenkomsten plaats. De eerste bijeenkomst stond voornamelijk in het teken van je team leren kennen en met elkaar in gesprek over het thema. Hieruit rolde bij twee teams al een vragenlijst die binnen één week al door meer dan 100 collega's werd ingevuld. De tweede bijeenkomst zijn de teams verder gegaan met hun thema en hebben ze o.a. de probleemanalyse in kaart gebracht. De volgende dag vindt plaats medio mei (hopelijk fysiek!). We zitten op de helft van het traject. Benieuwd waar de teams mee bezig zijn geweest? Lees in het kort welke inzichten en ideeën de teams hebben opgedaan.

Thema: Hoe blijf je je lichamelijk fit voelen?

Team Operatie Noord/Midden

Als je het hebt over lichamelijke fitheid heeft iedereen zijn eigen motivatie en voorkeur. Hoe zorg je er dan voor dat je een oplossing of idee bedenkt dat bij verschillende mensen past? Het team heeft al ideeën voor een initiatief binnen Attero en hebben nu een vragenlijst uitstaan om input van hun collega's hierin mee te nemen!

Thema: In je team werken met energie en plezier

Team Leidinggevenden

Ze deelden de bijeenkomsten vele tips en ideeën met elkaar over samenwerken, leidinggeven en betrokkenheid genereren in hun team. De belangrijkste inzichten? Contactmomenten zijn heel belangrijk, en nog extra in Coronatijd. Het team gaat de volgende bijeenkomsten aan de slag met het vraagstuk hoe er nog meer contact en begrip gecreëerd kan worden.

Thema: Eigen regie over vitaliteit

Team Kantoorpersoneel

Dit team heeft zich verdiept in de onderwerpen bevlogenheid en betrokkenheid en hoe deze te maken hebben met vitaliteit. Het team wil uitzoeken of ze iets kunnen bedenken om betrokkenheid bij andere afdelingen dan je eigen te vergroten om zo met meer plezier te werken. Een onderdeel van goed in je vel zitten is je betrokken voelen bij je bedrijf.

Thema: Hoe voel je je goed op je werk?

Team Operatie Zuid NL

Uit o.a. interviews met collega’s bleek dat het meest belangrijk is om je gewaardeerd te voelen door je directe collega’s en leidinggevende. Binnen de teams ervaren ze allen een goede sfeer en veel waardering. Echter, waardering van en voor andere afdelingen is iets waar dit team nog verbetermogelijkheden ziet. To be continued in de volgende bijeenkomst.

Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK