Leven Lang Ontwikkelen in de techniek: zonder structuur, geen ontwikkelcultuur

Actie-onderzoek Wij Techniek naar effectief leren bij technische vakmensen

Door het vele opleiden dat in de branche plaatsvindt, kun je de technische installatiebranche zeker een koploper in opleiden noemen. Techniek is en blijft een complex vak en het verandert continu door innovaties. Leren en ontwikkelen speelt binnen installatiebedrijven daarom een belangrijke rol. Maar er zijn ook uitdagingen, blijkt uit onderzoek uitgevoerd vanuit Wij Techniek.

Uitdagingen voor effectief leren in de technische branche

Om maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie en vergrijzing, het hoofd te bieden, is het essentieel leren en ontwikkelen in de sector continu te optimaliseren. In het actie-onderzoek dat werd uitgevoerd vanuit Wij Techniek naar effectief leren werden verschillende uitdagingen benoemd.

Herkenbaar? 

Voor veel technische bedrijven wel. Guy, regiomanager bij Wij Techniek, ziet dat veel van deze uitdagingen vooral spelen bij de kleinere en middelgrote bedrijven: “Hier is vaak geen HR professional aanwezig die de ontwikkelcultuur kan stimuleren. En als er niet iemand vol op het opleiden en stimuleren zit, is het logisch dat er minder tijd, stimulans en ruimte voor is. Productie gaat dan simpelweg vaak voor. Dat is heel logisch; er moet nu eenmaal productie worden gedraaid.” 

Niet effectief leren leidt tot doelen die niet behaald worden

Leren en ontwikkelen vindt dus niet altijd effectief plaats: welke effecten ervaren bedrijven en monteurs hiervan? In het onderzoek werden de volgende effecten gevonden:

  • De kwaliteit en productiviteit kan hoger, of zoals de monteur zegt: “Het werk heeft eronder de leiden. Vooral mijn jongere collega’s kunnen het werk niet altijd goed doen doordat ze niet voldoende zijn opgeleid. Er worden meer fouten gemaakt.”
  • Innovatie blijft achter, of zoals de monteur zegt: “We lopen achter met nieuwe technieken. Zo kunnen we op een gegeven moment niet meer mee met de markt.”
  • (Jonge) technici blijven niet werken bij het bedrijf, of zoals de startend monteur zegt: “Ik wil blijven groeien in mijn werk, dat kan hier niet voldoende. Dus ik zie hier niet mijn lange toekomst.”
  • Technici zijn niet duurzaam inzetbaar, of zoals de monteur zegt: “Wat ik over een aantal jaar ga doen als ik het werk fysiek niet meer aan kan? Dat zie ik dan wel weer. Ik weet niet goed wat mijn mogelijkheden hier zijn.”

 

Ontwikkelcultuur: Verweij als succesvoorbeeld

Hoewel er uitdagingen zijn, zijn er ook veel succesvoorbeelden van bedrijven in de sector die leren en ontwikkelen onderdeel hebben gemaakt van hun cultuur. Guy: “Neem bijvoorbeeld Verweij. Dat bedrijf neemt zijn medewerkers mee. Ze hebben visie. Ze laten hun medewerkers meedenken. Zo wordt 1 + 1 = 3. Verweij zorgt dat de technische basis goed is, boeit het personeel met innovatieve technieken, stelt samen met medewerkers hun loopbaanpad op en kijkt hierbij echt naar de persoon: welke talenten bezit iemand? En welke plek binnen de organisatie past daarbij nu en in de toekomst? Een formule voor succes.” 

Is de manier van werken van Verweij dan niet gewoon te ‘copy paste’ naar andere bedrijven? Dat ligt volgens Guy niet zo simpel. “Zo’n verandering naar een ontwikkelcultuur is een proces van jaren. Verweij heeft zich hiervoor ingezet en zet zich hier nog steeds continu keihard voor in. Hierin bestaat geen quick fix.”

Structuur is essentieel voor ontwikkelcultuur

“Het creëren van zo’n ontwikkelcultuur gaat om verbindingen tussen mensen.”, heeft Guy ervaren in zijn 18 jaar in de installatiebranche. “Medewerkers moeten met elkaar in gesprek, om elkaar te begrijpen en fouten op tafel te leggen. Zo leren ze en maken ze het bedrijf samen beter. Dat heeft tijd nodig. En dat heeft structuur nodig. Denk aan een gezamenlijke visie, opgesteld met verschillende lagen in het bedrijf, processen om binnen en buiten goed met elkaar te laten samenwerken, vaste momenten om van elkaar te leren, zoals met elkaar meelopen of rouleren van functies, of het periodiek sparren met externen. Leren moet onderdeel van de cultuur worden. Het moet in de genen van het bedrijf zitten. Dat lukt alleen als je hier continu mee bezig blijft.”

Dit was ook een belangrijke uitkomst van het actie-onderzoek van Wij Techniek: zet in op structuur voor leren en ontwikkelen binnen technische bedrijven en er ontstaat een vliegwiel. In plaats van dat enkel het individu wordt aangesproken om gebruik te maken van leermogelijkheden, wordt door het inrichten van een goede structuur voor leren in een bedrijf de hele groep vakmensen aangesproken om zich te blijven ontwikkelen. Wanneer er geen structuur is ingericht voor leren, moet ieder individu los aangesproken, gemotiveerd en overtuigd worden voor ontwikkeling. Hoe je dat kunt doen; het bouwen van structuur voor leren? De monteurs die zijn geïnterviewd kwamen met een aantal voorbeelden:

  • Structuur voor productiviteit en kwaliteit “We hebben na ieder project een goede evaluatie. Telkens leer ik hier weer veel van: mijn collega’s zien toch altijd weer andere verbeterpunten dan ik.”
  • Structuur voor binden van technici “Zorg dat je op verschillende projecten en met verschillende collega’s werkt. Daar leer je veel van en zo wordt het werk nooit saai!”
  • Structuur voor innovatie “Er is een vast persoon waar je je ideeën bij kwijt kan over verbeteringen in het werk. Met onze ideeën wordt dan vaak ook echt iets gedaan.”
  • Structuur voor duurzame inzetbaarheid “Het overzicht van wat mijn doorgroeimogelijkheden zijn, biedt perspectief. Zo denk ik ook na over wat ik wil doen als ik ouder wordt.”

Wij Techniek als katalysator voor ontwikkelcultuur

Wij Techniek ziet de urgentie van het bouwen van een structuur voor leren en ontwikkelen ten zeerste. Sinds 2021 ondersteunen ontwikkelcultuuradviseurs namens Wij Techniek  bedrijven en hun vakmensen.. “Wij Techniek visualiseert het bouwen van een ontwikkelcultuur als het bouwen van een huis.”, vertelt Sanne van der Hammen, programmamanager talentontwikkeling. “Een huis heeft een fundament, ontvangstruimtes, een woonkamer, een achterdeur en een zolder. Samen met bedrijven kijken onze ontwikkelcultuuradviseurs naar wat er nodig is voor het personeel om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Staat het fundament? Het bedrijfsplan, de visie en de missie? Maar kan het inwerken van nieuwe mensen effectiever? Dan moeten we met de ontvangstruimtes aan de slag. De adviseur ontwikkelcultuur kijkt samen met het bedrijf wat er nodig is. Ook denkt de ontwikkeladviseur mee over welk aanbod vanuit Wij Techniek en de sociale partners hierbij passend zou zijn. Zo zetten we de komende jaren een duurzaam programma neer waarmee we bedrijven ondersteunen voor een ontwikkelcultuur op de lange termijn.” 

Wat Sanne hoopt dat er wordt bereikt door dit vernieuwende programma vanuit Wij Techniek: “Technische werkgevers op een effectieve manier te laten bouwen aan de toekomst van hun bedrijf, door te bouwen aan hun ontwikkelcultuur. Waardoor vakmensen duurzaam inzetbaar zijn en blijven voor de sector.”

Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK