Terug naar site

Leren en ontwikkelen: het dilemma voor technische vakmensen

Verplicht leren wordt beloond, vrijwillig leren wordt niet erkend en/of beloond

Zet in op carrots i.p.v. sticks voor continue ontwikkeling!

Uit het actieonderzoek dat CrossOver begin dit jaar uitvoerde, blijkt dat het bovengenoemde dilemma er één is waar technische vakmensen regelmatig tegenaan lopen in hun werk. Zij willen zich graag ontwikkelen om hun werk beter te kunnen doen en uitdaging in het werk te houden, maar hebben doorgaans helaas weinig keuze in waar zij hun ontwikkeltijd aan besteden. De examens en cursussen die zij moeten doen om zichzelf te certificeren zijn verplicht en moeten elke zoveel jaar opnieuw behaald worden. Hoewel bedrijven wensen dat technische vakmensen zich continu vanuit eigen initiatief blijven ontwikkelen wordt er voor vrijwillige leermogelijkheden die aansluiten bij de eigen leerbehoefte vaak amper tijd en ondersteuning vrijgemaakt.

“Het zou ook wel een keertje leuk zijn als we worden beloond voor iets dat we hebben geleerd. In plaats van alleen maar het moeten behalen van certificaten om mijn werk uit te mogen blijven voeren.”

Deze situatie is problematisch doordat er te veel wordt ingezet op sticks in plaats van op carrots:

  • Sticks | Niet deelnemen aan verplichte leeractiviteiten wordt “gestraft” door het opnieuw examineren of soms zelfs doordat de technicus het werk niet meer mogen uitoefenen.

  • Carrots | Vrijwillig leren wordt amper erkend, laat staan beloond. Positieve bekrachtiging wordt nauwelijks ingezet.

Welke carrots voor leren en ontwikkelen kun je als bedrijf inzetten?

Technische vakmensen geven onder andere aan gemotiveerd te worden om zichzelf te ontwikkelen door erkenning en waardering te krijgen voor hun ontwikkeling en expertise. Iets wat momenteel vaak ontbreekt in hun huidige werkpraktijk. Het erkennen en waarderen van ontwikkelen en leren kan ingezet worden om leren te stimuleren, bevestigt ook de wetenschap (Kyndt, et al. 2011). Maar hoe waardeer en erken je ontwikkeling?

  • Maak ieders expertise in het team zichtbaar bijvoorbeeld door een visueel overzicht
  • Laat technische vakmensen die iets hebben geleerd dit delen met hun team
  • Geef minimaal eens per jaar tijd voor het volgen van een vrijwillige cursus
  • Neem in het PoP niet alleen verplichte certificeringen op maar stel ook doelen voor vrijwillige ontwikkeling 
  • Geef een compliment over de ontwikkeling die iemand heeft doorgemaakt!
  • Bespreek een keer per kwartaal in een teamoverleg waar iedereen mee bezig is qua professionele ontwikkeling.
  • Zet de Talentenscan (klik hier) in om talenten zichtbaar te maken en elkaar complimenten te geven. De Talentenscan is een 360 graden feedback tool die skills voor de toekomst  meet bij technische vakmensen.

Welke carrots ken jij uit de praktijk om leren en ontwikkelen van technische vakmensen te stimuleren? Deel het hieronder! Welke actie onderneem jij morgen?

Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK