Return to site

Kick-off BAS Platform (oplossing CrossOver) succesvol

Oasen, Enexis, GDF Suez, Ziggo en E.ON hebben besloten dat het BAS Platform zeer relevant is voor hun organisatie en daarom continuering verdient. Het BAS-Platform werd op 13 maart 2015 gepresenteerd door het team veiligheid op de werkvloer. Doel is kennis uit te wisselen over de prakijkvan veiligheid op de werkvloer, zoals agressie tegen monteurs, gelijkheid van veiligheidsprocedures voor onderaannemers en communicatie over veiligheid. De volgende sessie staat gepland voor november.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK