Kennisdeling: van Juiste informatie tot Waarde

Het team dat zich vier dagen heeft bezig gehouden met het thema Kennisdeling bestond uit: Jarno (AVR), Ivan (Enexis), Marcel (Engie), Stefan (VodafineZiggo), Patrick (Waterbedrijf Groningen) en Boyd (CrossOver). In deze vier dagen hebben de heren gewerkt naar de eindpresentatie waarbij ieder een onderdeel van het kennisdeling ging toelichten. Zie hieronder de poster die tot stand in gekomen!

Wat is kennisdeling?

Het traject begon met kennisdeling over zichzelf, elkaar leren kennen, inzicht krijgen in je eigen karakter en die van andere. Toen was het tijd om je omgeving in kaart te brengen. Een vuistregel is dat je qua persoonlijke waardes en opvattingen ongeveer het gemiddelde bent van de vijf personen die het dichtst om je heen staan

Eenmaal vertrouwd met elkaar zijn we aan de slag gegaan met wat ieder onder kennis en kennisdeling verstaat en waarom het belangrijk is in een technisch beroep. Welke dingen gaan goed in kennisdeling en welke minder. Een van de belangrijkste conclusies was dat ‘een beetje’’ kennis van iets hebben gevaarlijk is, omdat je jezelf dan snel overschat en in gevaar kan brengen. Daarnaast is naar voren gekomen dat ervaren technici die het bedrijf verlaten overal een verlies aan kennis opleverde.

Van levenslijn tot basis verhaal

De tweede dag zijn we begonnen met een levenslijn oefeningen. Hier heeft ieder zijn belangrijkste gebeurtenissen/personen uit zijn leven uitgetekend. Vervolgens gekeken welke les/conclusie uit dit moment gehaald is om zo te achterhalen waar bepaalde opvattingen vandaag komen. Hier kwam sterk naar voren waar de wil om buiten/met de handen werken vandaag kwam. Mooie inzichten zijn opgedaan en verhalen uit ieders leven uitgebreid gedeeld.

Deze verhalen vormde de basis voor verhalen over werkzaamheden en de ‘’verstopte’’ kennis en informatie in zo een verhaal. Uiteindelijk hebben we aan de hand van deze verhalen kunnen achterhalen waar goede kennisoverdracht aan moet voldoen:

Het proces

Het proces van kennisdeling gaat over de (1) juiste  informatie omzetten naar de (2) juiste kennisbronnen (inclusief mensen) op het (3) juiste moment zodat het (4) makkelijk toepasbaar is en (5) waarde heeft.

Op de derde dag is met hulp van Visueel Expert Remi de ideeën vertaald naar beelden die uiteindelijk de basis vormen voor een Poster.

Meer weten over de andere thema's? Klik hier!

Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK