Job Cohen over de SociaalDomeinCrossOver

Een kort interview

Als man van het verbinden legt Job Cohen -lid van onze Raad van Advies- uit waarom volgens hem de CrossOvermethode past bij het Sociaal Domein.

Wat zie jij als het grootste probleem in het sociaal domein?

Het gaat na de decentralisaties in het sociale domein om nieuwe manieren van werken, waarbij in het bijzonder van belang is dat professionals uit verschillende disciplines met elkaar gaan samenwerken.

Wat denk je dat mensen die in het sociaal domein werken - na de decentralisatie - nodig hebben?

Twee heel verschillende dingen: in de eerste plaats het verwerven van een meer generalistische aanpak voor iedereen die in de eerste lijn werkt, en in de tweede plaats, omdat het om een nieuwe aanpak gaat, het delen van ervaringen met collega’s uit andere gemeenten om zo best practices te identificeren, te gebruiken en te verspreiden

Wat denk jij dat CrossOver zou kunnen toevoegen voor de zorgprofessionals in het sociaal domein?

Met name voor de hiervoor genoemde tweede vraag is de CrossOver-aanpak bij uitstek geschikt, juist omdat het hier de kerncompetentie van CrossOver betreft.

Als man van het verbinden: heb jij een tip voor mensen die het belangrijk vinden om mensen met wie ze werken te verbinden?

Ik vind in dit verband één woord op zijn plaats: aandacht. Aandacht voor de ander, zodat je echt probeert te snappen wat de ander bezielt, zoals de ander aandacht moet hebben voor hetgeen jou bezielt. Dat is, denk ik, een prima manier om samen te werken - of om te constateren dat het nooit wat zal worden...

Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK