Terug naar site

Hoe creëer je draagvlak voor de skillsbenadering?

Tien aanbevelingen om technische bedrijven succesvol aan de slag te laten gaan met zij-instromers

In de transitie van een op diploma’s naar een op skills gerichte arbeidsmarkt is de aandacht teveel gericht op de individuele werkzoekende, in plaats van op werkgevers. Bovendien blijkt het voor veel werkgevers lastig om aansluiting van theorie naar praktijk te vinden als het gaat om zij-instroom. Technische werkgevers moeten daarom vanaf het begin af aan betrokken worden bij de loopbaanpaden richting de techniek.

Maar op welke manier haak je hen aan? Hoe creëer je als aanjager draagvlak voor de skillsbenadering bij bedrijven? Hoe kruip je écht onder de huid van technische bedrijven voor de transitie richting een skillsgerichte arbeidsmarkt? We vroegen het Rachelle Handgraaf en Gerik ten Berge van Loopbaanpad Techniek & Bouw van House of Skills.

1. Bouw voort op het (grote of kleine) initiatief dat reeds aanwezig is binnen technische bedrijven

Rachelle: “Ons aanbod om bedrijven te ondersteunen moet op het moment komen dat ze er al zelf mee bezig zijn of die intentie hadden.” 

2. Maak bedrijven bewust van de urgentie van het probleem

Stel bijvoorbeeld vragen als: “hoeveel technici stromen er komende jaren bij jullie uit?”, “Wat gaat dit voor invloed hebben op de bedrijfsresultaten?”, “En op de ervaren werkdruk onder het personeel?”. Pas als werkgevers echt voelen dat human capital de grootste bottleneck voor de bedrijfscontinuïteit wordt (of is), zullen ze realiseren dat het roer om moet.  

3. Spreek bedrijven aan op hun positie in de voorhoede

Een aantal bedrijven dat nu gecommitteerd is aan trajecten vanuit House of Skills, blijkt vaker voorop te lopen. Laat werkgevers shinen met hun inspanning en avant gardisme in het omarmen van de skillsbenadering. 

4. Zoek en bied technische bedrijven effectieve ondersteuning bij interne transitie

Er is nu vooral veel ondersteuning voor werkzoekenden, veel minder voor bedrijven. Terwijl de bedrijven uiteindelijk moeten veranderen! Niet alleen de directie, maar ook HR, teamleiders en begeleiders. Daar moet financiële en inhoudelijke ondersteuning voor zijn. 

5. Haak grote werkgevers aan

Gerik: “Grote bedrijven moeten voorop lopen en een voorbeeldfunctie pakken. Zij hebben grote HR-afdelingen met strategisch vermogen en slagkracht en middelen om te experimenteren en werving op skills en een gerichte opleiding vorm te geven." 

6. Onbekend maakt onbemind

Op het moment verschillen de ervaringen van organisaties die met zij-instroom aan de slag gaan sterk. Omdat er intern vaak onvoldoende kennis is, is het draagvlak dan lastig te creëren. Om beeld te krijgen van wat er elders speelt, om organisaties te verbinden, en niet dezelfde fouten te maken maar juist successen over te nemen, is ervaringen delen van groot belang.  

7. Koppel commitment aan een bestaand, vertrouwd netwerk

Alleen samen kunnen we de vijver aan technische vakmensen vergroten. De lasten moeten door de technische sector gezamenlijk gedragen worden. Enkel als de skillsbenadering door werkzoekende partijen, opleiders én werkgevers (h)erkend wordt, kunnen we de arbeidsmarkt in beweging naar naar de techniek & bouw krijgen. Rachelle: “Bij het Voorschakeltraject Energietransitie was de uitstroom niet enorm, maar het draagvlak wel. Dat is ook succes! Het succes zat ‘m daar er in dat bedrijven het samen deden.” 

8. Een gedegen instrumentarium opent deuren

Maak gebruik van bestaande scans, assessments en matching tools die heel toegankelijk in gebruik zijn. Zo kun je relatief eenvoudig opschalen. Maar weet wel: succes komt te voet en slecht nieuws gaat te paard. Als een een tool (nog) niet optimaal werkt, sta je snel 3-0 achter.  

9. Ga de diepte in met bedrijven

Bij bedrijven die nu aan de slag gegaan zijn, geldt dat er samen met hen grondig verkend en onderzocht is welke vraagstukken er bij hun organisatie specifiek aan de hand is, wat zij nodig hebben om dat op te lossen. Stel een tailor made advies en aanpak op. 

10. Het is een kwestie van lange adem

Gerik: “Het is niet zo eenvoudig als het zetten van een kop koffie zetten, maar de beschikbaarheid van gediplomeerd vakpersoneel zal de komende jaren meer en meer dalen. De urgentie om anders naar de arbeidsmarkt te kijken zal voor (technische) werkgevers alleen maar groter worden. Werven en matchen op, en erkennen van skills is de toekomst van de arbeidsmarkt.”

 

Werk jij bij of met een PPS en houd jij je bezig met het verbeteren van het systeem van werk-naar-werk in de techniek? Wil je meer weten over hoe je technische bedrijven kunt betrekken bij de skillsbenadering? Lees dan onze whitepapers, blogs, en wees welkom op onze webinars.

Heb je vragen over het House of Skills programma Loopbaanpad Techniek en Bouw? Neem dan contact op met Rachelle's opvolger, projectleider Robbin Bosch (Robbin@projectcrossover.nl).

 

 

Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK