Terug naar site

Geslaagde najaarseditie 2016 NutsCrossOver

Grote uitdagingen binnen organisaties in de nutssector, waarom lossen we deze niet gezamenlijk op?

Dat is precies de reden voor young- en experienced professionals van 14 verschillende energie – en waterbedrijven om samen aan de slag te gaan. Hoe kunnen we bijvoorbeeld veranderingen in werkprocessen meteen helder maken voor alle medewerkers? En, op welke manier spelen we in op het wegvallen van veel MBO-functies in de nabije toekomst? Op dinsdag 7 maart presenteerden de CrossOver projectteams hun concrete oplossingen over deze en andere vraagstukken voor alle energie- en nutsbedrijven in Nederland. Peter Molengraaf (CEO Alliander) en Reinier Rutjens (directeur van de Werkgeversorganisatie voor Energie- en Nutsbedrijven) waren aanwezig om de resultaten in ontvangst te nemen.

Reinier Rutjens: ‘Met CrossOver gaan we over de grenzen van onze bedrijven heen! Het is een unieke kans om met andere organisaties kennis te delen, innovatieve oplossingen te bedenken en deze ook daadwerkelijk samen uit te voeren’.

Verruim je gezichtsveld door eens te kijken bij een ander

De organisatie van de toekomst vereist flexibiliteit en daarmee mobiliteit van zijn medewerkers. Nu ligt de focus nog te vaak op het eigen werkgebied, maar door een uitwisselingsplatform te creëren en een kijkje in de keuken te nemen bij verschillende organisaties verruim je dit gezichtsveld en bereid je je medewerkers voor op de toekomst. Daarnaast zijn er door succesvolle kennisdeling in het afgelopen traject lucratieve kansen vanuit de circulaire economie ontdekt voor agrariërs. Kostenbesparing en verantwoorde nieuwe inkomsten zijn voor hen binnen handbereik. Ook hebben deelnemers een proces ontworpen waarmee eigenaarschap gestimuleerd wordt in organisaties, zodanig dat ideeën in de toekomst makkelijk actief gemeld en opgepakt kunnen worden. Tot slot is er een app ontwikkelt die medewerkers in staat stelt om de voor hen relevante veranderingen in werkprocessen direct en inzichtelijk te zien krijgen, dit scheelt alle betrokken organisaties tijd en communicatie. Wil je meer weten over de bovenstaande oplossingen, klik dan op de onderstaande links of mail Sabine via sabine@projectcrossover.nl.

Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK