Terug naar site

Geheel vernieuwde CrossOverAcademy van start

Afgelopen vrijdag is de geheel vernieuwde CrossOverAcademy editie najaar 2017 succesvol gestart bij Brabant Water!

De deelnemers hebben veel over elkaar geleerd door het bespreken van elkaars blijmakers en ergernissen in hun werk. Daarna hebben ze via een video meer informatie gekregen over de thema’s van experts uit de deelnemende organisaties en zijn zij met CrossOvertools aan de slag gegaan om raakvlakken binnen de thema's te identificeren.

Wat hebben de teams tot nu toe besproken?

Tekort aan technisch personeel

Bij alle deelnemende bedrijven wordt er een tekort aan technisch personeel herkend. Het verschilt echter per bedrijf waar de behoefte aan personeel ligt. Gemeenschappelijke kenmerken van het probleem zijn: Er komt een zogenoemde grijze golf aan van collega’s die binnen nu en 10 jaar met pensioen gaan. Hoe behouden we ons technisch personeel voor onze bedrijven? En hoe zorgen we ervoor dat werken in de techniek aantrekkelijk wordt/blijft? Voor de volgende bijeenkomst gaan we als teamleden in gesprek met verschillende stakeholders binnen onze bedrijven, om erachter te komen wat het probleem binnen de bedrijven precies inhoudt en tot een gemeenschappelijke probleemstelling te komen.

Geluk/wellbeing in het werk

De eerste vraag die het team zichzelf heeft gesteld is: zijn medewerkers überhaupt met geluk in hun werk bezig? En zo ja, op welke manier zijn ze hier mee bezig zijn en wat zijn de belangrijkste onderwerpen als je praat over geluk in je werk? Het team gaat dit de aankomende tijd onderzoeken door een enquête te sturen naar verschillende stakeholders binnen de bedrijven. Ook onderzoekt het team of de medewerkers het gevoel hebben dat het bedrijf waar zij werken met geluk/wellbeing bezig is. Het team concludeert tot slot dat er nu al heel veel kennis gedeeld is en het een leuke en leerzame dag was!

Utility company of the future

Wat zal de functie van de hedendaagse nutsbedrijven in de toekomst gaan worden? De teamleden zetten tijdens het CrossOvertraject hun tanden in deze lastige vraag. We nemen je mee in hun eerste gedachten: Een van de perspectieven is de klant/de gebruiker. We zien tegenwoordig steeds meer mensen die zelf energie opwekken. Als deze trend van autonome (energie)voorziening nog groter wordt, kunnen mensen bijvoorveeld ook zelf water gaan zuiveren. Wat wordt dan nog de taak van de hedendaagse nutsbedrijven? De nutsbedrijven hebben veel kennis en know how over hoe alle processen werken en we verwachten dat ze hierdoor meer een kennisbank worden dan echte leveranciers. Doordat de bedrijven wel in stand blijven, blijft de mogelijkheid voor de luiere klanten om zich tevens aangesloten te houden bij de huidige bedrijven. Het begin is gezet en de groep gaat verder nadenken over wat hier de correcte hoofdvraag bij wordt om de afbakening volledig rond te krijgen.

Quote Rogier Versteeg (VodafoneZiggo): ‘Ik vind het heel leuk om zo met verschillende perspectieven over dit soort grote vraagstukken na te denken. Je hebt meer gemeen dan je denkt en zo vul je elkaars blinde vlekken aan’.

Tijdens de volgende bijeenkomst - op vrijdag 10 november bij CrossOver in Amsterdam - gaan veel deelnemers in de ochtend aan de slag met een workshop (Presentatietechnieken of Invloedvaardigheden) en in de middag gaan zij verder met de analyse van de thema’s.

Ben jij alumni van CrossOver en wil je ook meedoen met een van de workshops? Er zijn nog enkele plekken beschikbaar! Voor meer informatie zie de brochure en neem contact op met Sabine via sabine@projectcrossover.nl. 

We kijken terug op een mooie en leerzame start en danken de deelnemers voor hun inzet en positieve energie!

Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK