Enquêteresultaten Technische Vakmensen

Interessante en verrassende inzichten op 6 belangrijke en actuele onderwerpen.

Onderwerpen van de enquête

We hebben enquêtes afgenomen onder 180 Technische Vakmensen. De vragen die we gesteld hebben zijn onder te verdelen in 6 onderwerpen namelijk: Algemene vragen, vragen over de waardering van Technische Vakmensen, de impact van corona, meedenken met het bedrijf en de ontwikkeling van Technische Vakmensen en vitaliteit.

Algemene vragen

De reden dat technici in de techniek aan de slag gaan is dus echt omdat ze techniek leuk en interessant vinden. Althans dat geeft 83% van de ondervraagde technische vakmensen aan.

Op de vraag wat vind je het leukst aan je werk, geeft de grote meerderheid aan dat het oplossen van problemen het leukste deel is. Ook de combinatie van werken met hoofd en handen bevalt veel technici goed!

53% van de ondervraagde technici geeft aan voor geen goud ergens anders te gaan werken. Dit kan je op 2 manieren opvatten, namelijk dat technici loyaal zijn richting het bedrijf waar ze werken of juist niet. Want 47% geeft eigenlijk dus aan open te staan om van werkgever te switchen.

"Als je een monteur vraagt of hij ergens anders wilt werken, is er 53% kan dat hij zegt: Ik ga voor geen goud ergens anders werken

Waardering

De vragen over waardering geven aan hoe gewaardeerd de technici zich voelen door hun collega's, hun leidinggevende, het bedrijf waarbij zij in dienst zijn en de samenleving in zijn geheel. Het is opvallend dat technici zich minder gewaardeerd voelen door hun eigen bedrijf dan door de samenleving.

Meedenken met het bedrijf

Het is natuurlijk erg mooi dat 95% van de technici mee wil denken met vraagstukken die spelen binnen het bedrijf.

Vitaal beroep in coronatijd

Omdat technici natuurlijk tot de vitale beroepen horen is het niet gek dat 63% dan ook meer stres ervaart tijdens deze crisis. Daarbij geeft nog eens 82% aan dat zijn/haar werkzaamheden zijn veranderd door corona.

Natuurlijk is het erg mooi om te zien dat 54% van de technici die ondervraagd zijn positief tegenover digitaal werken staan. Een grappige side-note hierbij is dat de respondenten vinden dat hun collega's erg goed zijn in digitaal werken maar toch zijn ze zelf nog net iets beter.

Leren & ontwikkelen

Vitaliteit & vakmensen

In bovenstaande afbeelding is overzichtelijk te zien welke onderwerpen technische vakmensen op het gebied van vitaliteit belangrijk vinden.

Deelnemers (demografisch)

In bovenstaande afbeelding is te zien wie de vakmensen zijn die de vragenlijst hebben ingevuld. Het volledige overzicht is te downloaden via deze link.

Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK