Terug naar site

Eindpresentatie

12e TechCrossOver
groot online succes

#waardeerdetechniek

Op 2 december vond de eindpresentatie van de twaalfde TechCrossOver plaats, waarbij 30 deelnemers (van Alliander, Brabant Water, Eneco, Enexis, Feenstra, HVC, Indaver, Stedin, Vitens en VodafoneZiggo) hun eindproducten presenteerden aan een groot publiek. Hoewel de eindpresentatie niet fysiek kon plaatsvinden, bestond de online slotbijeenkomst dankzij goede voorbereiding en actieve deelname toch uit veel interactie, enthousiasme en creativiteit! De deelnemende monteurs en leidinggevenden van de vijf teams kwamen in de afgelopen weken vier maal samen om de behoeften van technische vakmensen onder handen te nemen. In eerdere blogs staat beschreven hoe die sessies verliepen. In onderstaande terugblik staan de mooie eindproducten van de teams beschreven:

 

Aha! Zo ga je om met automatisering en digitalisering

Het is iedereen bekend dat de wereldwijde automatisering en digitalisering ontzettend hard gaat. Hoe kan je als techneut dit razendsnelle tempo bijbenen? Het team van David, Yoeri, Ton, Peter, Daan, Pascal en Eric stelde het gebruik van de interactieve applicatie AhaSlides voor om als technisch bedrijf en als medewerker op de hoogte te blijven van wat er speelt en met elkaar in gesprek te gaan over de ontwikkelingen. Zo kan op een laagdrempelige wijze aan medewerkers worden gevraagd hoe zij tegenover de digitalisering van hun werkzaamheden staan, wat weer inzicht geeft aan leidinggevenden over hoe het bedrijf hier in het vervolg beter mee om kan gaan. Het voordeel van deze tool? Het zet aan tot gesprek, het is speels, het is gemakkelijk aan te passen en interactief. 

Wil je dit gespreksspel ook inzetten? Neem contact op met teamcoach Julia (julia@projectcrossover.nl). 

 Voorbeeldvraag die de discussie aanwakkerde

 

Campagne voor jonge collega’s: #waardeerdetechniek

Het was aan het leidinggevenden-team, gevormd door Roy, Ron, Egmond, Johan, Simone en Simon, de taak om het vraagstuk aan te gaan hoe een bedrijf de uitstroom van jonge collega’s voorkomt en tegelijkertijd juist instroom van meer mensen met slimme handen promoot. Het team heeft een krachtige, tweezijdige beeldcampagne gelanceerd. Voor meer maatschappelijke bewustwording van het belang van technische vakmensen is er een posterreeks gemaakt onder de leus #waardeerdetechniek. Vanwege pakkende teksten als ‘totale paniek zonder techniek’, een sterke hashtag en een heldere vormgeving waren alle andere aanwezigen meteen enthousiast. Er werden allerlei suggesties gedaan om de posters en stickers te verspreiden op scholen, verkeerslichten, sportclubs en online kanalen. Daarnaast heeft het team een ‘Hey Manager’-campagne gestart waarbij managers met concrete tips worden aangemoedigd om de juiste, persoonlijke vragen te stellen op het juiste, tijdige moment, zodat er meer loyaliteit naar het bedrijf volgt en uitval van jong personeel voorkomen wordt.

#waarderdetechniek & Hey-Manager!

 

Tips & tricks voor technische vernieuwingen

Het team van Frank, Anita, Steve, Brenda, Jan en Frank vond het een mooie uitdaging om de kwestie van technische vernieuwingen - denk aan elektrisch vervoer, een GPS meetstok, warmtebuffers of online tools - aan te gaan en met goede oplossingen op dit groeiende verschijnsel te komen. Want welke oplossingen zijn toepasbaar en bruikbaar voor de de verschillende technische sectoren waarin de teamleden werken? In een aansprekende animatievideo werd een toolbox met tips en tricks voor technische vernieuwingen gepresenteerd en middels templates werd in begrijpelijke taal een werkinstructie gepresenteerd. Deze template dient als een mal waarin je met vast formaat een technische vernieuwing duidelijker maakt voor buitenstaanders. De twee eindproducten worden beschikbaar gesteld aan (andere) managers om goed om te gaan met technische vernieuwingen in diverse sectoren. Zie het resultaat hieronder:

Team Technische Vernieuwingen presenteert de werkinstructie omtrent technische vernieuwingen

 

‘Nee is oké’: zo creëer je een goede werk-/privébalans

Een goede werk-/privébalans is voor iedereen belangrijk, toch lijkt het in het technische vakgebied niet altijd goed in evenwicht. Technische vakmensen gaan te vaak over hun eigen grenzen voor en door werk, wat leidt tot stress en mogelijk uitval. Om dit te voorkomen kwam het team van Arman, Tonnie, Rinus, André, Christiaan en Xander met een aantal heldere oplossingen, weergegeven in aantrekkelijke posters. De belangrijkste verbeterpunten voor een betere werk- en privésfeer zijn het leren ‘nee’ zeggen tegen (korte) klussen of hulpvragen, het inlassen van een dag- in plaats van weekrooster en het uitdagen van collega’s om zelf na te denken alvorens om hulp te vragen. De deelnemers merkten zelf al gelijk positief resultaat! Zo weet Chris vaker nee te zeggen tegen collega’s waarvan hij voorheen als vraagbaak fungeerde, kan Tonnie beter prioriteiten stellen en wordt bij Stedin, het bedrijf van Xander, al de concrete stap gezet om per 1 januari 2022 een dagrooster te gebruiken.

Postercampagne Dagrooster & "Eerst denken, dan vragen!"

 

Oude Rotten & Rookies: samenwerken voor kennisbehoud

Voor het waarborgen van de kennis binnen een bedrijf is het heel belangrijk dat informatie en ervaring herhaaldelijk worden gedeeld met collega’s. Echter merkten Henk, Jordie, Dennis, Paula, Gert-Jan en Tonia dat kennis regelmatig verloren gaat doordat ‘oude rotten’ en ‘rookies’ elkaars ‘taal’ niet (meer) spreken. Om hier mee aan de slag te gaan is het van belang dat zowel de jongere als oudere collega’s informatie willen ontvangen én delen. In de onderstaande video vragen de deelnemers op een creatieve manier aandacht voor het behoud van technische kennis. Het tweede eindproduct van dit team is een applicatie voor kennisdeling, waarin men via tekst en video technische informatie kan delen en ontvangen, bijvoorbeeld met instructies voor het oplossen van storingen. Zo wordt op een toegankelijke, eigentijdse en interactieve manier kennis overgedragen. Ook ontwikkelde het team een scan in de app om het kennisniveau van de gebruiker -over nieuwe en oude producten- te meten.

Video over het belang van kennis & ervaring doorgeven!

Een voorbeeldweergave van de app

Bedankt!

CrossOver wil de deelnemers aan de TCO van harte bedanken voor alle innovatieve ideeën en concrete uitkomsten ter verbetering van het technische werkveld. De slotbijeenkomst werd bijgewoond door een grote groep externe geïnteresseerden en de eindproducten zijn meteen opgepikt; op sociale media gaat #waardeerdetechniek al rond en we verwachten deze nog veel tegen te komen! Dank voor jullie bijdrage aan een leefbaar Nederland. 

Deelnemer Jan van Feenstra gaf aan dat deze TechCrossOver hem heeft geleerd dat er meer overeenkomsten dan verschillen bestaan tussen de verschillende technische disciplines. Jan: ‘We lopen tegen dezelfde dingen aan en de creativiteit die hieruit voortvloeit vind ik leuk om te zien.’ Goed om te horen! Ken of ben jij een mogelijke deelnemer aan de TechCrossOver van voorjaar 2022?

Applaus voor alle deelnemers!

 

Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK