Eerste dag van de elfde editie van de TechCrossOver!

We hebben een succesvolle eerste dag van de elfde editie van de TechCrossOver achter de rug. Deze editie begon weer digitaal, maar dat mocht de pret niet drukken. Hierbij een korte terugblik over deze eerste dag.

We startte de dag plenair, waar Marlous (project manager CrossOver) het traject kort toelichtte. Daarna werden wat interactieve vragen gesteld om elkaar wat beter te leren kennen. Zo kwamen we erachter dat samenwerken met collega’s en de diversiteit en afwisseling van werk het meeste werkplezier geeft. Hierna gingen alle teams met hun team coaches aan een eigen thema werken. Deelnemende bedrijven deze editie: Alliander, Eneco, Enexis, Feenstra en Vitens.

Benieuwd wat alle teams vandaag hebben besproken? Lees dan nu verder!

Hoe behouden we de kennis van vertrekkende oudere vakmensen?

Dit team, onder leiding van Itzél, heeft zich gebogen over de vraag hoe je kennis kan behouden van oudere monteurs die binnenkort met pensioen gaan. De sessie begon met verhalen en anekdotes uitwisselen over hoe de deelnemers dit zelf ervaren in hun eigen team. Al deze ideeën werden gebundeld in een mind map. Op de vraag “In de ideale wereld, waar kennis heel goed wordt overgedragen, wat levert dat op?” kwam naar buiten dat er veel te winnen valt: motivatie, tijdswinst en een hogere kwaliteit van werk. Helaas zijn er ook belemmeringen voor deze kennisoverdracht, zoals geld, tijd, motivatie en generatiekloven. Naast kennis overdragen moet ook de mentaliteit van oudere werknemers worden overgedragen, die trots zijn op het vakmanschap. En hoe dit het beste gedaan kan worden? Door filmpjes met kennis tips te maken! De teamleden hebben vragen opgesteld die zij aan oudere collega’s gaan voorleggen.

Vooruitkijken: Je eigen loopbaan vormgeven

In deze sessie ging het team, onder leiding van Julia, aan de slag met hun eigen loopbaan. De teamleden hebben hun eigen loopbaan opgeschreven in de vorm van een tijdlijn. Wat hebben ze allemaal gedaan? Wat waren cruciale momenten, die veel invloed hebben gehad op de rest van de loopbaan? Zijn er momenten geweest dat ze iets niet ondernomen hebben, terwijl ze het wel wilden? Dit soort vragen werden bediscussieerd. In het tweede deel ging het team aan de slag met drijfveren: waarom heb je iets ondernomen? Deze sessie bood een terugblik op de loopbaan. In de volgende sessie gaan we vooruit kijken. De sessie werd nog extra opgevrolijkt omdat een van de deelnemers te horen kreeg dat hij een grote promotie gemaakt heeft. Dubbel feest!

Mentaal fit thuiskomen na je werk

Het team van Victorine ging aan de slag met dit belangrijke thema rond mentaal fit thuiskomen, een onderwerp dat nog belangrijker is geworden in de huidige corona-crisis. De sessie begon met een uitgebreide persoonlijke reflectie en kennis maken met elkaar. De teamleden hebben elkaar goed leren kennen en elkaars kwaliteiten. Zij hebben gebrainstormd over facetten die van grote positieve invloed zijn op je mentale fitheid, zoals ontspanning, stabiel gezin, fysieke gezondheid, uitdagende functie, zinvol leven, en waardering. Daarnaast zijn er ook knelpunten, vooral rond hoge werkdruk en het tekort aan technisch personeel. In de volgende sessies wordt dit verder uitgewerkt.

Als afsluiting kregen we ook een kijkje in de keuken bij Feenstra. Bedankt Ronald Blom, praktijkopleider, voor de leuke en informatieve rondleiding! We kregen het praktijklokaal, waar monteurs worden opgeleid, en dat gevuld is met alle soorten ketels, warmtepompen en andere duurzame apparatuur, te zien.

Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK