De Nederlandse

Technische Vakvrouwen

Index 2019

Van de technische vakmensen van Nederland is maar 3% vrouw. De Nederlandse Technische Vakvrouwen Index 2019 geeft een overzicht van het aandeel vrouwen in technische uitvoerende beroepen. De gegevens zijn gebaseerd op cijfers van 12 technische bedrijven op 25 november 2019.

Op dinsdag 3 december, 2019 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een verplicht vrouwenquotum voor de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. Het quotum moet ervoor zorgen dat 30% van de commissarissen in het bedrijfsleven vrouw is. D66 en SP hebben daarnaast een voorstel ingediend, waarin wordt gepleit voor gelijke kansen voor vrouwen in alle geledingen van de arbeidsmarkt. Dit was ook voor ons een reden om deze index te introduceren.

Met deze index willen we meer aandacht vragen voor vrouwen in de techniek, specifiek in uitvoerende functies. Deze index is enerzijds belangrijk om meer diversiteit in de techniek te realiseren en anderzijds om het aantal technische vakmensen überhaupt te vergroten.

Meer technische vakvrouwen zou zomaar de oplossing kunnen zijn voor het stagneren van de energietransitie, woningbouw en industrie door tekort aan technici. Netbeheerders kunnen bijvoorbeeld op dit moment niet of nauwelijks aan de vraag naar nieuwe aansluitingen voldoen. Terwijl bijna de helft van de beroepsbevolking, zijnde de vrouw, nu niet wordt benut voor het invullen voor deze functies. Bovendien kunnen vrouwen een positieve bijdrage leveren aan de dynamiek binnen een technisch team. Feedback geven, samenwerken, empathie en stressbestendigheid worden steeds belangrijker door het snelle veranderingen in het werk. Als de machocultuur wordt doorbroken door meer vrouwen op de werkvloer kunnen de sociale vaardigheden van vrouwen én mannen tot bloei komen. Meer sociaal vaardige vakmensen leidt tot beter functionerende teams en minder uitval, wat weer bijdraagt aan het oplossen van het tekort. Tegelijkertijd wordt het werk, bijvoorbeeld dat van monteur, steeds minder fysiek zwaar door allerlei hulpmiddelen zoals exoskeletten en robots, dus vervalt het argument dat technisch werk ongeschikt is voor vrouwen.

Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK