CrossOver onderzoekt innovatie-mogelijkheden voor arbeidsmobiliteit

Grote maatschappelijke vraagstukken los je niet alleen, maar samen op. CrossOver zoekt door middel van kennisdeling naar antwoorden en innovatie om huidige problemen in verschillende sectoren het hoofd te bieden. Op 7 oktober 2016 start de zesde editie van de Professionals CrossOver, waarbij 24 jonge én ervaren beroepsdeskundigen uit 14 bedrijven in de energie-, kabel & telecom-, afval-, netwerk en watersector samen aan de slag gaan om door kennisdeling antwoorden te zoeken op gedeelde vraagstukken.

Eén van de thema’s waar CrossOver zich deze editie op richt is Externe Mobiliteit op de arbeidsmarkt. Een baan is niet meer iets wat je voor het leven hebt. Zo concludeert de Sociaaleconomische Raad (SER) dat het wisselen van baan steeds gebruikelijker is geworden. In de energie- en nutsector is een aanzienlijk deel van de medewerkers echter al een lange tijd in dienst. Tijdens CrossOver zullen de deelnemende professionals zich over de vraag buigen hoe medewerkers geholpen kunnen worden om zich verantwoordelijk(er) te voelen voor hun carrières en beter in staat te zijn om van baan te wisselen. Daarbij wordt zowel gekeken naar de motivatie en competenties van de werknemers. Arbeidsmobiliteit is niet alleen belangrijk voor professionele en persoonlijke groei, maar ook omdat de baanzekerheid en omvang en samenstelling van de werkgelegenheid in de huidige samenleving steeds minder stabiel is. CrossOver gaat onderzoeken hoe medewerkers hun talenten beter kunnen benutten, met meer plezier kunnen werken en op een goede manier kunnen in- en uitstromen in een flexibele arbeidsmarkt. Door middel van onderlinge kennis-uitwisseling, uitvoerend onderzoek en pilots gaan de deelnemers op zoek naar wat er nodig is om dit te kunnen bewerkstelligen.

De eindpresentatie vindt plaats op 7 maart 2017 in Arnhem. De andere thema’s van deze editie zijn Circulaire Ketens, Eigenaarschap en Werkprocessen. De 14 bedrijven die meedoen zijn Afvalzorg, Alliander, Brabant Water, Dunea, Enexis, Evides, EPZ, HVC, Meerlanden, PWN, Twence, Waterbedrijf Groningen, Westland Infra en Ziggo.

Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK