beVLOGen medewerkers

“Bevlogen medewerkers doen met plezier hun werk. Dit door zo te kunnen groeien en ontwikkelen, ze zijn minder vaak ziek en ervaren geen stress.” (CrossOverteam Bevlogenheid, 2018)

Eerste bijeenkomst:
De mannen zijn aan de slag gegaan met bevlogenheid - plezier in je werk hebben en er voldoening uit halen! Plezier in het werk loopt nu veelal spaak omdat de samenwerking niet goed is, meestal omdat je je collega’s op privé en zakelijk vlak niet goed kent. Doel voor de volgende bijeenkomst: wat zijn nu manieren om elkaar beter te leren kennen?

Tweede bijeenkomst:

Om een idee te creëren voor dit thema is het team in elkaars huid gekropen. Wat horen, denken en wat voelen we? Om antwoord te krijgen op een belangrijke vraag: ''Hoe kan je elkaar nu echt beter leren kennen?'' We werken veel zelfstandig en zijn veel op pad, we moeten ruimte krijgen in onze werkomgeving om interesse in elkaar te tonen, door bijvoorbeeld het gelijktijdig nemen van koffiepauzes.

Derde bijeenkomst:

In deze de bijeenkomst hebben wij alle mogelijke ideeën bij elkaar gebracht. Samen hebben we nagedacht hoe wij collega's mee kunnen nemen in het denkproces dat wij hebben doorgemaakt.

Zo is het idee ontstaan om een vlog te maken. Een vlog waarin duidelijk wordt wat wij als team verstaan onder Bevlogen medewerkers. Ook wij andere uitdagen om het gesprek met elkaar aan te gaan. Vraag elkaar wat je drijft in je werk, waarom je specifiek bij deze werkgever werkt en bovenal: Wat doe je collega in zijn of haar privé leven?

Eindpresentatie:

Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK