Alle hens aan dek bij de tweede dag van de twaalfde TechCrossOver!

Dinsdag 12 oktober 2021 was de tweede bijeenkomst van de twaalfde editie van de TechCrossOver. Het was erg fijn om deze dag weer met zijn allen fysiek samen te komen. Na een online veiligheidstraining en -examen, waren we hartelijk welkom bij Eneco Warmteproductie in Utrecht. Teamcoach Julia verzorgde de plenaire opening met activerende energizer, waar deelnemers in groepjes van 5 zoveel mogelijk onderlinge overeenkomsten moesten vinden.  Het record aantal was 19 overeenkomsten!

In de verdiepende ochtendsessie zijn de vijf teams binnen hun thema verdergegaan waar ze vorige sessie gestopt zijn. Tijdens de lunch werd nagepraat over de overeenkomsten en verschillen uit de energizer, gepingpongd* en gereflecteerd op de ochtendsessie. De Manager Operations Raymond Hofman gaf het kijkje in de keuken op de centrale: van de grote dynamo en gasverbrander tot de controle-kamer. Hierna vervolgden we de TechCrossOver met de oplossingsgerichte middagsessies, en sloten we plenair af met een samenvatting van het verzette werk. Wat heeft elk team gedaan?

Automatisering & Digitalisering: Hoe ga je ermee om?

Zoals in vorige blogpost te lezen is, hadden David, Yoeri, Ton, Peter, Daan, Pascal en Eric als opdracht meegekregen om bij collega’s op te halen wat hun ervaringen, problemen, en oplossingen op het gebied van automatisering en digitalisering zijn. Bij voorkeur ondervroegen ze collega’s van verschillende generaties, want de groep kwam erachter dat er een generatiekloof(je) bestaat tussen hoe mensen aankijken tegen deze ontwikkelingen.

Met de input heeft de groep een opdracht gedaan: verplaats je in de jongere ofwel oudere monteur. Wat zijn nu per profiel kenmerkende karaktereigenschappen en visies op digitalisering en automatisering? De uitkomst: de typische jongere monteur is een echte digi-nerd, kan niet zonder digitale middelen, pakt zaken snel op, maar is ook snel afgeleid, tikkeltje verwend, en “de eigen kennis kwijt”. Wat heeft de jongere monteur nodig: discipline. En dat komt mooi uit, want het blijkt dat de typisch oudere monteur juist meer gedisciplineerd is, maar ook vakspecifieke kennis en ervaring heeft. Wat de oudere collega daarentegen juist nodig heeft, is tijd en coaching rondom vernieuwingen, zoals van een jonge collega. In conclusie: beide profielen vullen elkaar aan, en hebben elkaar bij deze transitie dus juist nodig! 

Het team heeft over dit inzicht verder nagedacht en -gesproken. De focus lag op: hoe kunnen we dan begrip tussen generaties en draagvlak voor aanstaande veranderingen creëren? Het idee is om een interactief spel te maken, bijvoorbeeld kahoot, dat mensen aanspoort over de betekenis van automatisering en digitalisering in de dagelijkse werkzaamheden te praten. Het doel is: samenwerking en krachten bundelen op gebied van digitalisering en automatisering.

Collega’s binnenhouden - minder uitstroom van jonge collega’s (Leidinggevenden)

Simone, Roy, Esmond, Ron, Simon en Johan, samen met teamcoach Sophie, hebben na de eerste sessie ieder jonge mensen in hun organisaties geïnterviewd over ontwikkeling, autonomie en collegialiteit. Waarom blijven jonge mensen? Deze antwoorden bieden inzicht in wat een bedrijf kan doen om zijn instroom te verminderen. Tijdens de sessie hebben ze de opbrengst van deze gesprekken besproken, en gebrainstormd over acties, invloed en behoeften van leidinggevenden om maatwerk te kunnen leveren op het gebied van (voorkomen van) uitstroom van jong personeel. Er kwam naar voren dat het ontzettend belangrijk is om het gesprek goed te blijven voeren met de jonge collega's: wat zijn hun drijfveren en waar willen ze in doorgroeien? Daarnaast werd er ook besproken dat de instroom ook lager is dan gehoopt. Er werd besproken dat daar ook meer acties op gericht moeten worden, zoals campagnes op middelbare scholen.

Uit de discussie kwam naar voren dat er een grote diversiteit aan uitdagingen ligt, die per organisatie of bedrijf nogal verschillen. Het zoeken naar één duidelijke aanpak was daarom een uitdaging. Het eindproduct wijst wel in de richting hoe meer tijd voor coaching vrij te maken. 

Hoe kun je kennis en ervaring doorgeven aan collega’s?

Teamcoach Rachelle heeft met haar team van Henk, Jordie, Dennis, Paula, Gert-Jan en Tonia, eerst uitdagingen besproken. Ze kozen voor een focus op zowel oudere als jongere medewerkers te leggen; eigenlijk dezelfde tweedeling als het team rondom automatisering en digitalisering. Wat bleek: oudere medewerkers zijn meer ervaren in de techniek; jongere collega’s juist in de toepassing van digitale middelen. Hoe kunnen we die kruisbestuiving vormgeven?

Er blijken twee belangrijke uitdagingen te spelen: oudere medewerkers kunnen het lastig vinden hoe kennis te delen zodat jongeren écht er wat aan hebben. Een kennisgat bij uittreding van oudere collega’s moet immers voorkomen worden. Jongere technici gaven aan een hiërarchie te ervaren, waarbij hun oudere en meer ervaren collega’s niet ontvankelijk lijken voor de kennis en informatie.

Vervolgens zijn er oplossingen en best practices gedeeld tussen de verschillende bedrijven van de deelnemers. Bij Feenstra is er een app in ontwikkeling waar technische kennis in terug te vinden is. Alliander heeft een systeem voor het delen van alle fouten en storingen vanuit de gedachte: fouten maken mag, maar die moeten wel besproken worden. VodafoneZiggo organiseert koffiedrink-sessies waarin alle lagen uit de organisatie uitdagingen bespreken om ervan te leren.

Wat kan het team nu met deze uitdagingen én best practices, met het oog op eindproduct? Een app, waarin oudere en jongere collega’s kunnen tips, tricks en kennis delen over techniek en digitale middelen. Via deze app kan ook 'kantoor' meekijken met het kennisniveau van hun medewerkers op de werkvloer. Het einddoel is immers: voorkomen van een gat in kennis en ervaring van je personeel van nu en de toekomst. 

Een goede werk-privé balans behouden

Arman, Tonnie, Rinus, André, Christiaan en Xander hebben onder leiding van Maud doorgewerkt aan wat een goede werk-privé balans inhoudt en hoe deze totstandkomt. Sinds de vorige sessie hebben ze binnen vier thema’s - storingsdiensten, waardering vanuit bedrijf, onderbezetting en delegeren van taken - elk over concrete verbeterpunten nagedacht. Deze verbeterpunten zijn besproken, en geplaatst op een haalbaarheid/impact-matrix. Op die manier is inzichtelijk gemaakt welke inspanning de meeste kans van slagen heeft. 

Na de pauze en een uitdagende toren-met-spaghetti-bouw challenge besloot de groep met de verbeterpunten ‘nee zeggen’ en ‘complimenten geven’ verder te gaan. Ook hebben ze nagedacht over hoe werkinstructies gemaakt kunnen worden zonder continu gestoord te worden, een week- versus dagrooster, en meer filteren en priotiseren bij aanvragen.

De richting van het eindproduct was aan het eind van de dag niet bepaald, maar volste vertrouwen dat dat goed komt op sessie 3! 

Hoe ga ik mee met technische vernieuwingen in mijn werk?

Frank, Anita, Steve, Brenda, Jan en Frank, hadden van Tanja als tussentijdse opdracht meegekregen: kijk in je eigen bedrijf naar succesvolle vernieuwingsverhalen. Iedereen had deze opdracht vol enthousiasme en energie uitgevoerd! Hun tweede TechCrossOver-dag begon dan ook met het bespreken van de opdracht. Er was één verteller; de rest stelde vragen en gaf een Tip en een Top. Dit leverde hele interessante discussies op. Door je echt in een specifieke technische vernieuwing te verdiepen kom je erachter wat de voor- en nadelen zijn en hoe je er als werknemer goed mee om kunt gaan.

Na het kijkje in de keuken is de groep verder gaan denken in oplossingen. Zo ontstond het idee om 1) werkgroepen aan te stellen voor veranderingsverantwoordelijken, 2) de werkinstructie te personaliseren, 3) een live instructietoolbox te maken, en 4) beschikbaarheid. In drie tweetallen gaan de deelnemers aan de slag met onderwerp 1+2, 3 en 4. De volgende keer worden de bevindingen samen gebracht om het eindproduct vorm te gaan geven.

* De tafeltennistafel is voortgekomen uit het Eneco Fit & Energiek traject van CrossOver dat in voorjaar 2021 is uitgevoerd.

Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK