Terug naar site

Aan de slag met vitaliteit met Essent!

Essent Fit & Vitaal

Om de (mentale) vitaliteit bij technische vakmensen te stimuleren hebben wij in samenwerking met de WENB o.a. de VitaliteitsCrossOver opgezet. Dit is een traject waarbij binnen een bedrijf verschillende afdelingen met elkaar in gesprek gaan rondom thema's die voor hen van belang zijn in het kader van vitaliteit. Dit traject is er enerzijds voor bedoeld om betrokkenheid te creëren voor de technici, zodat zij bottom-up hun input kunnen inbrengen en anderzijds om het gesprek aan te gaan rondom vitaliteit en tot gezamenlijke oplossingen te komen die voor hen van meerwaarde zijn. 

Essent najaar ‘21

Gedurende dit traject komen we met een geselecteerde groep medewerkers samen verspreid over 4 dagdelen. Voorafgaand aan het traject hebben de medewerkers aan gegeven welke thema's voor hen relevant zijn en waar zij behoefte aan hebben. Aan de hand van deze input wordt een zorgvuldige selectie gemaakt van de thema's waarmee we aan de slag gaan en in welk teamverband, om een zo gevarieerd mogelijke groep te krijgen verdeeld over verschillende afdelingen en servicepartners. Eind november hebben de teams hun ideeën en oplossingen gepresenteerd aan de andere teams, HR, leidinggevende en midden december wordt er nog een presentatie gegeven aan de directie. Op deze manier wordt op verschillende lagen in de organisatie draagvlak gecreërd voor de oplossingen. Hieronder lees je de oplossingen die uit dit inspirerende en energieke traject zijn gekomen. 

Wil jij meer weten over een van de ideeën omdat je dit misschien ook wel kan gebruiken in je eigen organisatie? Of ben je benieuwd wat de mogelijkheden zijn om dit traject intern te organiseren? Neem dan contact op met Projectleider Maud Story (Maud@projectcrossover.nl). Komend voorjaar ‘22 gaan we dit traject opnieuw organiseren.

Dit initiatief is onderdeel van het meerjarenprogramma Fit & Vitaal van de werkgeversvereniging WENB. Mede mogelijk gemaakt door Zilveren Kruis.

Essent Fit & Vitaal

Bij Essent gingen drie teams aan de slag met specifieke thema's. De teams bestonden uit medewerkers verdeeld over verschillende afdelingen en verschillende servicepartners. Om onderling zo veel mogelijk kennis te kunnen delen. De thema's waar zij mee aan de slag zijn gegaan zijn: 

1. Behouden van technische vakmensen

2. Hoe voel je je goed op je werk

3. Fit tot je 67e 

Thema 'Behouden van technische vakmensen'

Dit team is aan de slag gegaan om uit te zoeken wat technici belangrijk vinden in hun werk. Een van de uitkomsten daarvan is geweest: het hebben van een betrokken leidinggevende. Maar wat maakt een leidinggevende nou betrokken en wat hebben de technici daarin nodig? Het voeren van een goed gesprek, zowel individueel als in teamverband is daar van groot belang, persoonlijk aandacht voor de medewerker en dat er echt naar ze geluisterd wordt. Dit team heeft twee posters opgesteld ter verbetering van de onderlinge communicatie. Om bewustzijn te creëren en handvatten te geven voor het houden van een goed gesprek. 

Thema 'Hoe voel je je goed op je werk'

Dit team is aan de slag gegaan met het thema 'Hoe voel je je goed op je werk'. Zij zien dat er veel mooie mogelijkheden zijn om samen nog meer samenhorigheid te creëren wat weer bijdraagt aan plezier en je goed voelen op je werk. Daarnaast met de focus op bottom-up initiatieven die aanslaan op de werkvloer. Zij hebben daarbij een opzet gemaakt voor structurele meetings waarbij teams en afdelingen samenkomen om updates, taken etc. te bespreken. Daarnaast gaan zij een nieuwsbrief initiëren om updates van het bedrijf te delen, (positief) nieuws van medewerkers etc. om nog meer betrokkenheid bij het bedrijf en bij elkaar te creëren. 

Thema 'Fit tot je 67e'

Dit team is aan de slag gegaan met het thema 'Fit tot je 67e'. Binnen dat thema kwam al snel naar voren dat Fit tot je 67e verder reikt dan enkel bewegen en gezond eten. Op de werkvloer vormen daar de kernbegrippen 'werkvertrouwen, werksfeer, innovatie en lichamelijke klachten' de basis. Dit team heeft een kaartspel opgezet om deze aspecten bespreekbaar te maken binnen hun bedrijf (tussen leidinggevende en werknemer). Dit is enerzijds bedoeld om het gesprek aan te gaan en anderzijds om administratieve zorgen weg te nemen bij de technici (verplichte vragenlijsten etc.) 

Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK